Islamske teme

Sedam razloga zašto je obaveza da obavljaš namaz

Namaz će biti prvo sa čime će Uzvišeni Allah obračunavati Svoga roba, kao što je to kazao Mustafa, sallalahu ‘alejhi we selleme: „Prvo djelo sa čime će rob biti obračunavan na Sudnjem danu je namaz, pa ako on bude valjan, bit će spašen i uspjet će, a ako bude manjkav, bit će upropašten i na gubitku!“
Iz knjige “Namaz – miradž vjernika”

. Jer je namaz – nakon dvaju šehadeta – najvažniji temelj islama, kao što je rekao Poslanik, s.a.v.s.: „Islam je sazdan na petero: na svjedočenju da nema istinskog božanstva mimo Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, na obavljanju namaza, udjeljivanju zekata, hodočašću Kuće i posta mjeseca ramazana!“ (Hadis su zabilježili el – Buhari i Muslim) Također, namaz je stub vjere, kao što se to prenosi u drugim hadisima. Pozicija koju namaz uživa u islamu je kao što i glava u odnosu na ostatak tijela. Pa, zar se može kazati da postoji život kod osobe koja nema glavu?! Ili, da li može neka građevina da opstoji ako joj nedostaje jedan on njenih glavnih temelja?! Također, čovjeku ne može od koristi biti ni islam ako mu nedostaje namaz.

2. Jer nas je Uzvišeni Allah stvorio radi ibadeta Njemu: „Džinove i ljude sam stvorio samo zato da Mi ibadet čine.“ (Ez-Zarijat, 56) Odatle, onaj ko izostavlja namaz, a on je majka svih ibadeta, izostavljat će i ono što je manje vrijedno od njega. Samim tim, takav neće biti istinski rob Allahov, već naprotiv, bit će onaj koji se oholi prema činjenju ibadeta Uzvišenom. Allah je rekao u Svojoj veličanstvenoj knjizi: „Oni koji iz oholosti neće da Mi ibadet čine – ući će, sigurno, u džehennem poniženi.“ (El – Garif, 60)

3. Jer ga Uzvišeni često spominje nakon spomena imana (vjerovanja), i to u mnogobrojnim plemenitim ajetima. Primjer takvog spomena su i riječi Uzvišenog: „Reci vjernicima, robovima Mojim, da molitvu obavljaju…“(Ibrahim, 31) Ili u riječima: „Allahove džamije održavaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i koji molitvu…“ (El – Tewbeh, 18) Čak štaviše, Uzvišeni Allah je namaz nazvao imanom, onda kad je kazao:„Allah neće dopustiti da propadne iman vaš:“ (El – Beqareh, 143)

4. Jer je naš Uzvišeni Stvoritelj, koji apsolutno dobro poznaje sve što nam koristi i što nam pridonosi sreću i koji je dobro obavješten o svemu što nam pridonosi štetu i uznemiravanje, naredio da obavljamo svih pet namaza, te da ih brižljivo čuvamo u sklopu njihovih vremena zajedno sa svim njegovim temeljima, uvjetima i adabima. Uzvišeni je rekao: „Redovno molitvu obavljajte, naročito srednji namaz i pred Allahom ponizno stojte.“ (El – Beqareh, 238) Onaj ko istinski vjeruje u Uzvišenog Allaha i drži do toga da je musliman, takvome ni u kom slučaju nije dozvoljeno da se dvoumi da li da se odazove naredbi Uzvišenog, a kamo li da još ustrajava u neposlušnosti i inatu prema Njemu.

5. Jer je namaz nešto što pravi razliku između istinskih vjernika, sa jedne strane; i oholih nevjernika, varljivih licemjera i nemarnih velikih griješnika, sa druge strane. Također, on je pravac Allahovih štićenika kojima će se smilovati i podariti im spas. Analogno tome, u onoj mjeri u kojoj se on udaljava i odmiče od svoga Stvoriteljima, u toj mjeri će ga snalaziti nedaće i odlazit će u zabludu. Bit će uskraćen mnogih saznanja i njegovo starateljstvo će preći na stranu njegovog prokletog neprijatelja pa će početi da gaji ljubav prema njegovoj prokletničkoj i gubitničkoj partiji koji će mu uljepšavati ustrajnost u neposlušnosti prema činjenju sedžde njegovom uzvišenom Gospodaru. Takvi će se samo ismijavati sa namazom i onima koji ga obavljaju, pa možda čak i sa čitavom vjerom!

6. Jer je namaz jedan od najvažnijih uzročnika sreće i spas, kako u ovosvjetskom životu, tako i na Ahiretu. U tom smislu je Uzvišeni rekao: „Ono što žele – vjernici će postići, oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju.“(El – Mu’minun) On je, osim toga i jedno od najbitnijih metoda koje doprinose pročišćenju ljudske duše, njenom izlječenju od raznoraznih bolesti i rješenje je za klonjenje od loših i razvratnih dijela. I rekao je: „I obavljajte molitvu početkom i krajem dana, i u prvim časovima noći! Dobra djela zaista poništavaju hrđava. To je pouka za one koji pouku žele:“ (Hud, 114)

7. Na kraju, namaz će biti prvo sa čime će Uzvišeni Allah obračunavati Svoga roba, kao što je to kazao Mustafa, sallalahu ‘alejhi we selleme: „Prvo djelo sa čime će rob biti obračunavan na Sudnjem danu je namaz, pa ako on bude valjan, bit će spašen i uspjet će, a ako bude manjkav, bit će upropašten i na gubitku!“ Pa, ako je upropaštavanje i gubitak udio osobe koja ne obavlja ispravno namaz, poput osobe koja ima neke nedostatke u namazu, sa lakomislenošću ga obavlja ili iz lijenosti, a možda ga čak ponekad i izostavlja, šta onda slijeduje osobu koja nikako ne klanja?

Izvor: “Namaz – vjernikov mi’radž”

Autor: Nedžmuddin b. Abdul-Hadi eš- Šazili

Za Akos.ba priredila: Adela Kukić

Izvor:akos.ba

Related Articles

Back to top button