Islamske teme

AKO TI KOJI ČITAŠ OVAJ TEKST ŽELIŠ DA TI ALLAH OPROSTI I NAGRADI TE, ZARADI TO OVIM DJELOM

Neka ovo pitanje bude samo jedno između mnogih ostalih pitanja koja treba sami sebi da postavljamo kada preispitujemo našu griješnu dušu i njen nemarni odnos prema Uzvišenom Allahu! Neka ovo pitanje postavi sebi svako onaj koji žudi za Allahovim nagradama, onaj koji se trudi i nastoji da uðe u Allahov Džennet čija su prostranstva kao veličina nebesa i Zemlje, a naročito u mjesecu ramazanu, mjesecu Allahove milosti! Sadaka je zaista veličanstveno djelo, a blagodati i njene tajne i vrijednosti su neizmjerne!
Rekao je Ebu Zerr El-Gaffari, radijallahu ‘anhu: „Namaz je stub islama, džihad je vrhunac dobrog djela, a sadaka je nešto čudnovato! Sadaka je nešto čudnovato, sadaka je nešto čudnovato…“
Ibn Mes’ud, radijallahu ‘anhu, je rekao: „Ako si u stanju da svoje blago učiniš takvim da mu nemože ništa nauditi, niti da ga lopovi mogu ukrasti, učini onda to isto i sa sadakom!“

Sadaka spada u najvrijednija dobra djela

Uzvišeni je rekao: „Šejtan vas plaši neimaštinom i navraća vas da budete škrti, a Allah vam obećava oprost i nagradu Svoju; Allah je neizmjerno dobar i zna sve!“ (El-Bekareh, 268)

Ibn Abbas, radijallahu ‘anhuma, je povodom ovoga ajeta rekao: „Dvije stvari su od šejtana a dvije od Uzvišenog Allaha, a zatim je proučio ajet: „Šejtan vas plaši neimaštinom i navraća vas da budete škrti, a Allah vam obećava oprost i nagradu Svoju…“ (El-Bekareh, 268) Odnosno, Allah vam nareðuje da Mu budete pokorni i da udjeljujete sadaku kako biste zaslužili Njegov oprost i nagrade. „Allah je neizmjerno dobar i zna sve“, odnosno, mnogo daje i spušta Svoje blagodati i apsolutno je dobro upoznat sa nagradama koje će ukazati onome koji bude udjeljivao sadaku.

Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi we selleme, je rekao: „Onaj koji se bude brinuo o udovicama i siromasima je kao i mudžahid na Allahovom putu, ili kao onaj koji po čitavu noć klanja a danju posti!“ (Buharija i Muslim)

Također je rekao: „Među najvrijednija djela spada i to da razveseliš svoga brata vjernika, ili da vratiš njegov dug, ili da ga nahraniš hljebom!“ (El-Bejheqi, sahih)

rijaset.ba

Related Articles

Back to top button