Islamske teme

Ako želiš da ti se srce omekša i postigneš svoj cilj, budi milostiv prema siročetu…

„Ako želiš da ti se srce omekša i postigneš svoj cilj, budi milostiv prema siročetu, pomiluj po glavi i nahrani ga svojom hranom, tvoje će se srce razmekšati i svoj cilj dostići“. (1-23).

Porijeklo hadisa

Ovaj hadis prenosi Taberani od Ebu Derdaa.

Biografija prenosioca

Puno ime prenosioca je Uvejmir b. Zejd b. Hazredž el-Ensari ed-Derda. Bilo mu je pravo ime Amir pa su ga iz milja prozvali Uvejmir, a to je deminutiv od imenice Amir. Prenosio je hadise od Poslanika, Aiše, Zejd b. Sabita i dr. A od njega: sin njegov Bilal, Abdullah b. Omer i dr. Živio je neko vrijeme u Damasku, gdje je radio kao kadija, kojeg je postavio Mu avija b. Ebi Sufjan, a na zahtjev halife Omera. Umro je trideset druge godine po h. („Tehzibu t-Tehzib“ 8:175).

Povod nastanka hadisa

Neki čovjek je došao Poslaniku i saopštio mu svoju mahanu. Naime rekao je da ima osobine grubog čovjeka i pomanjkanje osjećaja za slabije, pa mu je Poslanik izrekao prednji hadis. Hejsemi i Iraki kažu za ovaj podatak da je tačan i bilježe još jedan podatak u kojem je Alejhisselam na isto pitanje rekao: „Pomiluj po glavi jetima (siroče).

Komentar

Iz ovog hadisa otkriva se jedna vrlo lijepa poruka. Poslanik je koristio razne metode u odgajanju svojih drugova i podizanju njihove svijesti i odgovornosti prema slabijem, u ovom slučaju prema jetimu. Brojni su kuranski ajeti kojima se naglašava lijep postupak prema siročadi. U nekima se zabranjuje korištenje njihovog imetka na njihovu štetu. Na primjer:

„Oni koji bez ikakva prava jedu imetke siročadi – doista jedu ono što će ih u vatru odvesti i oni će u ognju gorjeti“ (sura en-Nisa)

Izvor: POVODI NASTANKA NEKIH HADISA

Autor: Mirsad Mahmutović

Za Akos.ba pripremila: Neira Pašović

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button