Islamske teme

Allahova milost i brisanje grijeha

„Reci onima koji ne vjeruju: ako se okane, biće im oprošteno ono što je prije bilo; a ako se ne okane – pa, zna se šta je s drevnim narodima bilo.“ (El-Enfal, 38.)

Amr bin Al-‘As je prihvatio islam, a o njegovom prihvatanju islama prenosi se slijedeće:

Kada mu je Svevišnji Allah otvorio srce ka islamu, otišao je kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem i rekao mu: „Allahov Poslaniče, ispruži mi tvoju desnicu da ti dam svoju zakletvu na vjernost.“ Pošto je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem pružio svoju ruku, ‘Amr je povukao svoju ruku. Poslanik ga je tada upitao: „Šta nije u redu s tobom, o Amre?”, a Amr je na to rekao: “Želim postaviti uvjet.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je pitao: “Koji uvjet želiš postaviti?”. ‘Zatim Amr reče: “Da mi bude oprošteno.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Zar ne znaš da islam briše sve što je (grijeh) bilo prije njega?” (Muslim)

Ove riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, širom otvaraju vrata nade, skidajući s ramena težak teret prošlosti, za one koji su živjeli daleko od svog Gospodara, živeći svoje živote bez Njegovog vodstva. Veliko je olakšanje spoznaja da se onog trenutka kada osoba prihvati islam, vraća bezgrešna kao i onog dana kada je rođena, ma koliko njezin grijeh bio težak.
_______________

Uzvišeni Allah je beskrajno Velikodušan, On nam odgovara i prije nego šta Ga mi pozovemo, daje nam prije nego šta Ga zamolimo, oprašta nam prije nego šta Ga tražimo oprost i pokazuje nam na razne načine Njegovu milost.

Prije nego šta je Uzvišeni Allah stvorio kreaciju, On je napisao iznad prijestolja: “Uistinu, Moja milost je pretekla moju srdžbu.” (Buhari)

„Allah želi da vam oprosti, a oni koji se za strastima svojim povode žele da daleko s Pravog puta skrenete.“ (En-Nisa, 27.)

Čak i ako je čovjek proveo niz godina ili desetljeća u zabludi ili protratio svoj život u grijehu i nemoralu, jednom kad se pokaje i odustane od grijeha, prije nego što ustane na noge, ne samo da mu je oprošteno, nego ga Allah voli.

„Allah voli one koji mu se obrate u pokajanju i voli one koji se čiste.“ (El-Bekare, 222.)

Bez ikakvog posredovanja, Uzvišeni Allah je voljan nama oprostiti sve grijehe. U hadisu kudsiju, Milostivi Allah je rekao: “O sine Ademov, sve dok Me budeš molio i u Mene se nadao, Ja ću ti oprostiti sve što si učinio i neću imati ništa protiv. O sine Ademov, čak i kad bi tvoji grijesi dosegli oblake nebeske, tražio bi Moj oprost, Ja bih ti oprostio i neću imati ništa protiv. O sine Ademov, da mi dođeš sa zemljom punom grijeha, i da Me sretneš ne pridružujući mi ništa, došao bih ti sa zemljom punom oprosta.” (Ahmed)

Ovo nije sve, naš Gospodar ne samo da oprašta, već također mijenja grijehe u dobra djela. „…ali onima koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela čine, Allah će njihova hrđava djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i samilostan je…“ (El-Furkan, 70.)

U islamu nijedan grijeh nije izvan Božjeg oprosta i milosti koja obuhvaća sve.

„Reci: ‘O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.‘“ (Ez-Zumer, 53.)

Izvor: About Islam
Izvor:n-um.com

Related Articles

Back to top button