Islamske teme

Allahove dž.š. naredbe Muhammedu s.a.v.s.

Allahov Poslanik, s.a.v.s. u jednom hadisu kaže:
«Allah mi je naredio devet stvari, pa vam ih ja preporučujem:

iskrenost nijjeta u svim djelima, javnim i tajnim,
pravednost u zadovoljstvu i srdžbi,
umjerenost u izobilju i neimaštini,
da praštam onome ko mi je učinio nepravdu,
da udjeljujem onome ko meni ne daje,
da održavam rodbinske veze sa onim ko ih sa mnom prekida,
da moja šutnja bude korisno razmišljanje,
da moj govor bude zikir (spominjanje Allaha, dž.š.),
i da moj pogled bude sa uzimanjem ibreta i pouke.» (Hadis bilježi Rezin)

Priredio:Esmin Mehić

Related Articles

Back to top button