Islamske teme

Allahove zabrane u pogledu oblačenja, govora i spavanja

Zabrane vezane za oblačenje (izgled)

• Zabranjeno (pokuđeno) je obuvati obuću stojeći.

• Zabranjeno je da žene briju kosu sa glave ili da stavljaju umetke u kosu, bez obzira da li kosa bila od neke osobe ili umjetna, a isto tako i muškarcima i ženama zabranjeno je da nose periku.

• Zabranjeno je uklanjati dlake sa lica, a posebno sa područja obrva.

•Zabranjeno je čupati bijele dlake iz kose ili brade, tako da čovjek pokušava prikriti da ulazi u godine (stari) i zabranjeno je koristiti crnu boju (farbu) kako bi se to pokrilo (inače je uopćeno zabranjeno korištenje crne boje sa željom da se promijeni boja kose ili brade).

• Zabranjeno je hodati u jednoj papuči ili u jednoj cipeli (također i u jednoj čarapi), jer se na taj način oponaša šejtan. Dakle, potrebno je na obje noge obuti obuću ili skinuti sa obje noge.

• Zabranjeno je rastavljati zube radi ljepote (u ovo ne ulazi nošenje ortodontskog aparatića s ciljem ispravljanja zubi, jer to ima svrhu liječenja).

• Zabranjeno je da muškarci obriju jedan dio kose sa glave, a da na drugom dijelu glave ostave kose.

• Zabranjeno je prostiranje svile kako bi se hodalo po njoj, a isto tako zabranjena je tigrova koža i tome slično, što vodi ka oholosti ili ukazuje na ovu osobinu.

• Zabranjeno je puštati brkove, a brijati ili skraćivati bradu (ispod šake), jer se na taj način oponašaju nemuslimani.

• Zabranjeno je rasipanje imetka u pogledu oblačenja (kupovina izrazito skupe odjeće koja prevazilazi uobičajene norme).

• Zabranjeno je korištenje i nošenje zlata (nakita i pozlaćene odjeće), i ova se zabrana odnosi na muškarce.

• Zabranjeno je razgolićavanje i sve što vodi prema tome.

• Zabranjeno je otkrivanje koljena i spuštanje odjeće ispod članaka (muškarcima).

• Zabranjeno je oblačiti odjeću isticanja (oblačiti odjeću sa nijetom da se ističe i da se time privlači pažnja na sebe).

• Zabranjeno je da muškarci u odijevanju oponašaju žene (oblače odjeću karakterističnu za žene), a ženama je zabranjeno da oponašaju muškarce (da oblače odjeću koja je karakteristična za muškarce, naprimjer hlače).

• Zabranjeno je da muškraci oblače svilenu odjeću.

• Zabranjeno je da žene oblače kratku, tijesnu ili prozirnu odjeću tako da im se otkrivaju ili vide (naziru) dijelovi tijela.

• Zabranjeno je muslimankama da oblače odjeću karakterističnu za nemuslimanke (nemoralnu odjeću i sl.).

_________________________________________________

Zabrane vezane za ljudski govor

• Zabranjeno je da muž svoju suprugu smatra odvratnom ili da je naziva mrskom ili da upućuje dovu protiv nje kada se rasrdi.

• Zabranjeno je govoriti neistinu u vezi snova, tj. izmišljati snove, naprimjer, ispričati da je sanjao neki san kako bi dobio pohvalu od drugih ljudi ili da bi time uplašio nekoga s kim je u svađi – a ko bude lagao u vezi svojih snova, bit će mu naređeno da na Sudnjem danu izvrši nešto što će mu biti nemoguće da uradi.

• Zabranjeno je ružno se izražavati o vrućici, temperaturi, koja obuzme čovjeka, jer ona, Allahovom voljom, čisti čovjeka od grijeha.

• Zabranjeno je lažno svjedočenje.

• Zabranjeno je čednu i poštenu mu’minku optužiti za nemoral.

• Zabranjeno je pjevati pjesme o ženama, o ljubavi prema njima, njihovim čarima i ljepotama.

• Zabranjeno je potvaranje drugih, tj. lažno optužiti nekoga za nešto s čime ta osoba nema ništa.

• Zabranjeno je ismijavanje, podrugivanje, ogovaranje i napadanje na čast muslimana.

• Zabranjeno je hvaliti se svojim porijeklom i uzdizati se nad drugim u tom pogledu ili drugog muslimana omalovažavati zbog njegovog porijekla.

• Zabranjeno je psovanje, bezobrazluk i prostakluk.

• Zabranjeno je govoriti neistinu (laž), pa čak i u šali.

• Zabranjeno je hvalisanje i uzdizanjem među ljudima.

• Zabranjeno je da se dvojica sašaptavaju u prisustvu trećeg.

• Zabranjeno je proklinjanje mu’mina, kao i bilo koga drugog ko ne zaslužuje proklinjanje.

• Zabranjeno je grditi ili ružno govoriti o mrtvima.

• Zabranjeno je grditi i psovati horoza koji budi na namaz.

• Zabranjeno je ružno govoriti o vjetru, jer je on potčinjen Uzvišenom Allahu i izvršava ono što mu je naređeno.

• Zabranjeno je grditi šejtana jer se on na taj način uzdiže i oholi, već u pogledu ovog prokletnika treba tražiti zaštitu kod Uzvišenog Allaha.

• Zabranjeno je čovjeku doviti da mu Uzvišeni Allah podari smrt kada zapadne u tešku situaciju.

• Zabranjeno je da čovjek uči dovu protiv sebe, svoje djece ili svog imetka.

• Zabranjeno je da čovjek kaže da je zaboravio neki ajet iz Kur’ana, već treba reći: “Učinjeno je da zaboravim.”

• Zabranjeno je prilikom upućivanja dove reći: “Bože, oprosti mi, ako hoćeš”, već u dovi treba biti odlučan.

• Zabranjeno je od muslimana tražiti nešto prije nego što mu nazovemo selam.

• Zabranjeno je prekidati nekoga u govoru, kao što je zabranjeno i nekoga hvaliti u lice.
________________________________________________

Zabrane vezane za spavanje

• Zabranjeno (pokuđeno) je da čovjek legne spavati ako je džunup, a da se prije toga nije abdestio (može se okupati kada ustane).

• Zabranjeno (pokuđeno) je da čovjek spava sam – ovo pogotovo važi za one koji nisu čvrste ličnosti, tako da se može desiti da se uplaše ili da budu napadnuti, u toku noći, od strane džina, a neće imati nikog uz sebe.

• Zabranjeno je da čovjek kazuje drugima svoje ružne snove ili da ih sam pokušava protumačiti prema svom nahođenju, jer to je onda šejtanovo poigravanje s njim.

• Zabranjeno je (pokuđeno) ponovo leći u postelju (kada se ustane u toku noći radi namaza ili odlaska u toalet i sl.), a da se postelja tri puta ne protrese svojom odjećom.
___________

NAPOMENA: Sve ove zabrane nisu na istom nivou: neke su na većem, a neke na manjem stepenu zabranjenosti, ali svega što je zabranjeno trebali bismo se kloniti kako bi Uzvišeni Allah bio zadovoljan s nama.

Iz predavanja “Allahove zabrane”, hfz. mr. Muhameda Porče
Pripremio islamski portal N-um.com
Izvor:n-um.com

Related Articles

Back to top button