Islamske teme

Allahovo ime El-Hakk

Priredio: dr. Hajrudin Tahir Ahmetović

Jedno od Allahovih lijepih imena jeste i El-Hakk. Ovo lijepo ime spominje se u Kurani Kerimu na deset mjesta. Tako Uzvišeni Allah kaže: “Neka je uzvišen Allah, Vladar, Istiniti.” (Ta-Ha, 114.)

I kaže Svevišnji: “To vam je Allah, naš Gospodar Istiniti, a šta je poslije istine osim zabluda, pa kuda se onda okrećete.” (Junus, 32.)

Ovo Allahovo lijepo ime spominje se i u hadisima, odnosno dovama Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa se spominje da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, učio u dovi: “Ti si Istiniti, i Tvoje riječi su istinite, i susret s Tobom je istina, i Džennet je istina, i Vatra je istina, i vjerovjesnici su istina, i Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je istina, i Sudnji dan je istina…” (Buhari, br. 1120.)

Značenje Allahovog imena El-Hakk

El-Hakk u arapskom jeziku ima značenje istine, tj. onoga što je suprotno ništavnosti, nepostojanju, nepravdi i sl. Takođe, ima i značenje obaveznosti postojanja nečega, kao i ubjeđenosti u postojanje istog.

U komentaru Allahovih riječi: “Zatim su se vratili Allahu svome Gospodaru Istinitom” (El-En‘am, 62.) – Ibn Džerir et-Taberi, rahimehullahu te‘ala, kaže: “Tj. toga dana mušrici su se vratili Allahu Koji je njihov Gospodar, njihov Vladar, Istiniti, u Kojeg nema nimalo sumnje.” (Džami‘ul-Bejan, 11/74.)

El-Hattabi kaže: “El-Hakk jeste Onaj čije je postojanje istinito.” (Še’nu du‘a, str. 76.)

El-Hulejmi je rekao: “El-Hakk jeste Onaj kojeg je nemoguće negirati, već Ga je obaveza potvrditi i priznati, i Njegovo postojanje je prvo i najpreče što treba priznati.” (Vidjeti: Bejheki, El-Esma ves-Sifat, 24.)

Šejh Abdurrahman es-Sa‘di je rekao: “El-Hakk jeste Onaj koji je istinit i Svojim Zatom (Bićem) i svojim svojstvima. On je nužno postojeći, Onaj čija su svojstva i osobine potpuni, Njegovo postojanje proizlazi iz Njegovog Bića, i ništa što postoji ne postoji osim putem Njega, On nije prestao i neće prestati biti opisan Uzvišenošću, ljepotom i potpunosti. Nije prestao i neće prestati činiti dobročinstvo. Njegove riječi su istina. Njegova djela su istina. Susret s Njim je istina. Njegovi poslanici su istina. Njegove objave su istina. Njegova vjera je istina. Upućivanje ibadeta samo Njemu jedinom, jer On nema sudruga, je istina. I sve što se pripisuje Njemu (istinito, na ispravan način) je istina.” (Tejsirul-Kerimir-Rahman, 5/492.)

Ibnul-Kajjim, rahimehullahu te‘ala, kaže: “Onaj koji porekne nešto od ovoga, taj ne opisuje Allaha da je On Istiniti u svakom pogledu.” (Beda‘iul-Fevaid, 4/139.)

Uzvišeni Allah je Istinit u Svome uluhijjetu, tj. dostojnosti da se jedini On obožava! On je istinit u Svome Zatu, Svojim imenima i svojstvima, Onaj koji se opisuje potpunošću, ljepotom i savršenošću, te Mu niko ravan niti sličan nije.

Iz prethodnih značenja i definicija islamskih učenjaka zaključujemo:

da je postojanje Uzvišenog Allaha istinito: sva stvorenja će nestati i pomrijeti, a On Uzvišeni ostaje vječno živi, nikada neće umrijeti, Njega ne obuzima ni drijemež ni san, niti ga umor svladava,
da su Njegova imena i svojstva istinita, nijedno od njih nema pri sebi manjkavosti niti neispravnosti: niti u samom nazivu tih imena i značenju, niti u njihovoj veličini, snazi, niti u njihovoj mudrosti, tako da je Uzvišeni Allah Istinski bog, potpun u Svome biću, Svojim imenima i svojstvima,
da je On Uzvišeni Istinski Gospodar, da je priznavanje rububijjeta samo Njemu istina, priznavanje uluhijjeta samo Njemu je istina.
Svi Allahovi postupci, Njegova djela i radnje su istiniti, sadrže u sebi ogromnu mudrost, Njegova vjera je istinita, Njegov zakon je istinit, Njegova presuda je istinita, Njegovo nagrađivanje i kažnjavanje je istinito. Objavio je Knjige s istinom, Svoje poslanike je poslao sa istinom, nebesa i zemlju je stvorio sa istinom, Njegovo obećanje je istinito, Njegova pomoć Svojim vjernicima je istinita, proživljenje poslije smrti je istinito, Sudnji dan je istina, Džennet je istina i Džehennem je istina i sve što je obećao i rekao Uzvišeni Allah je istina jer to potiče od Njega, El-Hakka/Istinitog.
Allahovo lijepo ime El-Hakk u našim životima

Znaj da je Allah jedini Istiniti bog dostojan obožavanja, dok su sva druga božanstva lažna! Zato samo Njemu Uzvišenom ibadet čini i nikoga Mu ravnim ne smatraj, On nema sudruga!
Posveti maksimalnu ljubav Uzvišenom Allahu, Istinitom bogu, Onome Koji je istinit i sve od Njega je istinito, Onome koji je uzrok tvoga postojanja, pa stoga jedino Uzvišeni Allah i zaslužuje da se voli, veliča, te samo Njemu upućuju svi ibadeti.
Budi ponosan i sretan, radostan i zahvalan kada te je Uzvišeni Allah uputio u vjeru islam, jedinu istinitu vjeru! Neka Mu je neizmjerna hvala kada nas je uputio u islam, i mi doista ne bismo bili upućeni, ne bismo bili muslimani da nas On nije uputio! Molimo Ga za postojanost i čvrstinu u islamu.
Budi zadovoljan sa svim što te zadesi od tegoba i nedaća, jer sve to dolazi od Allaha, to je Allahovo istinsko davanje, to je Allahova pravda i za vjernika samo dobro! Stoga budi smiren, spokojan i zadovoljan Allahovom odredbom. Svoje lice i svoje srce prepusti svome Gospodaru. Znaj da te ne očekuje ništa drugo do dobro!
Isto tako u potpunosti s najvećim zadovoljstvom predaj se Allahovim propisima, jer su svi Njegovi propisi istina i za tebe samo dobro. Prihvati ih, pokori im se i druge ljude pozivaj njihovom praktikovanju. Budi svjestan Allahovih riječi: “Tako Mi tvoga Gospodara, oni neće biti vjernici sve dok tebe u svim svojim sporovima kao sudiju ne prihvate, te zbog tvoje presude nimalo nelagode u svojim dušama ne osjete, i dok se potpuno ne pokore.” (En-Nisa’, 65.)
Također, ne zaboravi hadis u kojem Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Svi iz moga ummeta će ući u Džennet, osim onoga koji odbije!” Ashabi upitaše: “A zar ima neko da će odbiti?!” Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: “Onaj ko mi bude pokoran, taj će i ući u Džennet; dok, onaj koji mi ne bude pokoran, taj odbija da uđe u Džennet.” (Buhari, br. 6889.)

Ništa od tih propisa ne odbijaj, ne odbacuj, ne negoduj, pa makar ih i praktikovao. Ne zaboravi hadis u kojem Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “U Džennet neće ući onaj u čijem srcu bude imalo oholosti” – da bi zatim pojasnio šta je oholost rekavši: ”Oholost je odbijanje istine i omalovažavanje ljudi.” (Muslim, br. 91.)
Istinski se osloni samo na Uzvišenog Allaha jer onaj koji bude na istini, Allahovoj vjeri islamu, taj treba da se pouzda u Allaha, osloni se na Njega, a onaj koji se osloni na Allaha pa On će m biti dovoljan.
Ne govori osim istinu, u ma kakvom se stanju nalazio. Budi svjestan hadisa: “Ja garantujem kuću u središnjem dijelu Dženneta onome koji ostavi laž pa makar i u šali.” (Ebu Davud, Sunen, br. 4800; Tirmizi, Sunen, br. 1993; Nesa’i, Sunen, br. 3133; Ibn Madže, Sunen, br. 51; Ibn Hibban, Sahih, br. 4619, koji ga je ocijenio vjerodostojnim a dobrim ga je ocijenio Tirmizi. Šejh Albani ocijenio je hadis dobrim.) Znaj da je Allah El-Hakk/Istiniti, On je zastupnik istine, voli istinu i pomaže je. Reci istinu i ne boj se, uz tebe je Istiniti.
Budi ubjeđen da islamu pripada završnica jer je islam istina a istina ostaje i koristi, dok laž nije postojana niti mnogo koristi, zato budi od iskrenih u ma kojem vremenu i mjestu živio.
Allah je istina i sve što dolazi od Allaha je istina. Tako, Sudnji dan je sigurno istina, te se pripremaj za ovaj veliki istiniti dan.
Izvor:minber.ba

Related Articles

Back to top button