Islamske teme

Allahovog obećanje da će Bizantijci poraziti Perzijance / Sura Rum (Bizantijci)

Imena sure:

Er-Rum – Bizantijci, jer Allah govori o njima na početku sure

Intencije sure:

Glavna intencija sure: istinitost Allahovog objećanja jer On jedini upravlja svime

Suru dijelimo u 3 cjeline:

1. Uvod u kojem Allah potvrđuje da će se Njegovo objećanje obistiniti bez ikakve sumnje

2. Manifestacija Allahove moći na dunjaluku i ahiretu koja potvrđuje da Allah upravlja svim stvorenjima

3. Zaključak koji potvrđuje spomenuto

Povezanost početka i kraja:

Kao što počinje potvrđivanjem istinitosti Allahovog obećanja da će Bizantijci poraziti Perzijance, jer On upravlja svim stvorenjima, sura završava potvrdom istinitosti Allahovog obećanja da će pomoći vjernike.

Povezanost imena i intencije sure:

Kao što je Allah pomogao Bizantijce protiv Perzijanaca, isto će tako pomoći muslimane protiv ostalih. Zato sura nosi naziv po Bizantijcima, ukazujući na istinitost Allahovog obeećanja, makar trenutna situacija ne izgledala tako. Bizantijci su 7 godina nakon poraza od Perzijanaca uspjeli poraziti ovo carstvo u borbi, što je za tadašnje standarde bilo izuzetno teško imajući u vidu jačinu perzijske države, vremena koje je potrebno za organizovanje vojske posle poraza, gušenja nezadovoljstva stanovnika nakon gubitka i vremena koje je potrebno za putovanje vojske.

Pripremio: Kerim Prepoljac

 

 

Izvoe:n-um.com

Related Articles

Back to top button