Poučne priče

Babo, želim upotpuniti svoj iman! (Nađa Dizdarević)

KĆERKA: Voljeni moj babuka,evo skuhala sam nam kafu i napravila tvoj omiljeni kolač pa dođi da je zajedno popijemo i da malo razgovaramo.

OTAC: Hvala ti kćeri, baš sam se umorio i tvoje kahve poželio. Danas mi nekako posebno blistaš. Ima li nešto novo kod tebe, kćeri?

KĆERKA: Ima, babuka moj, danas sam donijela jednu veoma važnu životnu odluku, pa mi treba tvoja podrška i tvoj blagoslov.

OTAC: Kćeri moja, samo kaži šta ti treba tvoj babo je uvijek tu za tebe. Da pogodim!? Sigurno želiš negdje sa drugaricama na neko daleko putovanje ići!? Ili je u pitanju nekakva skupocjenost? Reci kćeri, nema te cijene koju tvoj babo za tebe ne bi platio!

KĆERKA: Ne, babo, za ispunjenje moje prevelike želje nije potreban nikakav novac ili nešto slično…

PREKIDA JE OTAC: Znam sigurno je u pitanju provod sa nekim ljepotanom!? I babo je nekad bio mlad i razumije mladost. Imaš moju dozvolu kćeri, iskoristi mladost prije starosti. Živi i uživaj dok si još mlada.

KĆERKA: Ne, babo moj, sačuvao me Allah takvih želja, elhamdulillah. Ja ne želim ništa slično tome, babuka moj, ja samo želim da te obavijestim da sam odlučila da upotpunim svoj iman i da ispunim dug prema svom i tvom Gospodaru.

OTAC: Kakav dug? O čemu pričaš?

KĆERKA: Allah, dželle šanuhu, nam je naredio: “A reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je ionako spoljašnje, i neka vela svoja spuste na grudi svoje; neka ukrase svoje ne pokazuju drugima; to mogu samo muževima svojim, ili očevima svojim, ili očevima muževa svojih, ili sinovima svojim, ili sinovima muževa svojih, ili braći svojoj, ili sinovima braće svoje, ili sinovima sestara svojih, ili prijateljicama svojim, ili robinjama svojim, ili muškarcima kojima nisu potrebne žene, ili djeci koja još ne znaju koja su stidna mjesta žena; i neka ne udaraju nogama svojim da bi se čuo zveket nakita njihova koji pokrivaju. I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite.“(En-Nur 31)

OTAC: Znao sam ja da će tebi one „vehabije“ isprati mozak i zaluditi te svakakvim glupostima.

KĆERKA: Babuka moj, boj se Allaha kome ćemo se svi vratiti jer On mi naređuje da se pokrijem i svoja stidna mjesta i ukrase nikom osim onima koji su mi dozvoljeni ne pokazujem. To nemam nikakve veze sa bilo kakvim „vehabijama“, babuka moj. Ljudi koje ti nazivaš „vehabijama“ su muslimani, naša braća i sestre po najčvršćoj vezi koji nam dobročinsto svojim komšijskim odnosima čine, a ti ih optužuješ da me zaluđuju i na pogrešan put navode, a naš Gospodar ljude ne dijeli na „vehabije“ i „nevehabije“ već na vjernike i nevjernike jer On nam u Kur’anu Časnom kaže: „Muslimanima i muslimankama, i vjernicima i vjernicama, i poslušnim muškarcima i poslušnim ženama, i poniznim muškarcima i poniznim ženama, i muškarcima koji dijele zekat i ženama koje dijele zekat, i muškarcima koji poste i ženama koje poste, i muškarcima koji o svojim stidnim mjestima vode brigu i ženama koje o stidnim mjestima svojim vode brigu, i muškarcima koji često spominju Allaha i ženama koje često spominju Allaha, Allah je doista za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio.“ (El-Ahzab 35).

OTAC: Ne dolazi u obzir da se pokriješ pod mojim krovom. Nema šanse! Šta će mi kazati prijatelji, komšije, familija!? Nećeš se nikad pokriti.

KĆERKA: Babuka moj, ja ću svoje tijelo prekriti hidžabom koji je zaštita svake žene muslimanke i ja ću da upotpunim svoj iman onako kako je naš Gospodar zadovoljan bez obzira na to da li ti podržao moju odluku ili ne, jer ja te poštujem i dobročinstvo ti činim Allaha radi kako bih postigla Njegovo zadovoljstvo, ali babuka moj voljeni, ja nisam dužna da od tebe tražim dozvolu za bilo koji postupak koji se tiče Allahovih naredbi niti da te poslušam u bilo čemu što se tiče Allahovih zabrana jer nema pokornosti stvorenjima u nepokornosti Stvoritelju. A, ti si, babo moj samo još jedan Allahov rob kao i naši prijatelji, nane, dede, amidže i dajdže… Svi oni su samo praška na ovom prolaznom dunjaluku. Svi oni su nastali od smrdljive kapi,uskoro će postati lešina i hrana za crve, a zatim račun polagati pred Onim Koji pravedno račune sviđa. Ja od tebe podršku tražim, babuka moj, zato što te puno volim Allaha radi i zato što želim da te zaštitim od obračuna u kome će te tvoj Gospodar pitati šta te potaklo da svoju kćerku sprječavaš u pokornosti Gospodaru, a ti ćeš tada, moj babo samo moći reći da si se bojao ljudi. Zato će tebe Gospodar, prije bacanja u džehenemsku vatru, obavijestiti da ti je bilo preče da se bojiš Njega. O tome nam je kazao najbolji učitelj, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Neka niko do vas ne ponižava sebe time što će vidjeti da se u pogledu neke Allahove odredbe (njenog kršenja) ima šta reći, a ne rekne to. Allah će reći: “Šta te spriječilo da to ne rekneš? On će reći: „Gospodaru ,bojao sam se ljudi.“ A On će reći: „Najpreče je bojati se Mene!“ Ja ne želim da moj babo bude u džehenemskoj vatri jer mi je moj Gospodar naredio da čuvam sebe i svoju porodicu od džehenemske vatre čije će gorivo ljudi i užareno kamenje biti, već ja želim da moj babo i moja majka zajedno sa mnom uživaju u džennetskim ljepotama čija su prostranstva i ljepota neopsivi.

OTAC: Ne dolazi u obzir. Nećeš ti mene sramotiti pred prijateljima.

KĆERKA: Babo moj,tvoj Gospodar ti poručuje da su vjernici prijatelji jedni drugima, naređuju da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju… Svi drugi koji te navode na grijeh i odvraćaju od pokornosti Allahu nisu ti prijatelji i od njih nećeš imati nikakve koristi niti štete kada ti melek smrti dođe.

OTAC: Ne pričaj ti meni o smrti. Tvoji prijatelji te uče da ocu smrt priželjkuješ!?

KĆERKA: Voljeni babuka moj; svi smo mi prolaznici na dunjaluku i nikada ne znamo kada će nam smrtni čas doći niti ćemo o njemu biti obaviješteni. Melek smrti će nam doći sasvim iznenada kada ga budemo najmanje očekivali. Zaista nam je naša smrt bliža nego jaka za vratom!!! Pogledaj naše prijatelje i rođake, koliko ih je preselilo kod našeg Gospodara na obračun u različitim životnim dobima i niko od njih nije mogao smrtni čas odgoditi.

OTAC: A ti ćeš, kao smrtni čas, odgoditi stavljanjem hidžaba!?

KĆERKA: Ne, babo moj! Ja ne želim smrtni čas odgađati već se radujem susretu sa svojim Gospodarom. Zbog toga i želim da još danas hidžab stavim i upotpunim svoj iman ne strahujući od toga kada će mi melek smrti doći jer on će mi dušu blago a ne grubo uzeti, i na mekane, mirisne ćefine je inš’Allah postaviti i odnijeti do mog Gospodara uz posebne počasti kakve dolikuju Njemu pokornim robovima. Babo moj dragi, ti ne želiš da ja budem tužna a ja ne želim da donosim tako velike i lijepe odluke bez podrške moga oca. Ne želim da moj hidžab bude svjedok protiv mog babe na Sudnjem danu već da mu bude čuvar od džehenemske vatre, pa te molim da me podržiš.

OTAC: Je li to samo neki prolazni hir??? Znaš li, da ćeš se stavljanjem hidžaba odreći odlazaka u diskoteke, kafiće i mnogih drugih stvari?

KĆERKA: Babo moj, sve ono što ostavimo zbog Allaha, On će nam Milostivi nadoknaditi puno boljim. Odričem se u ime Allaha okupljališta šejtana koja mi nikakvo dobro ne donose već samo izloženost mnogim opasnostima koje vrebaju na tim šejtanskim pijacama u kome vladaju droga, alkohol, razvrat, pohota i pomućen razum, a zauzvrat mi moj Milostivi Gospodar nudi Edenske vrtove koje je On lično Svojom mubarek rukom sadio o čemu nas je obavijestio naš Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Allah je stvorio Edenski vrt Svojom rukom: jedan ćerpić od bijelog bisera, ćerpić od rubina crvena, topaza (krizolita) zelenog. Njegova kaldrma miriše na misk, njegov šljunak je sjajan kao biser, a njegova trava je šafran. Zatim će reći Džennetu: “Govori“, pa će on reći: „Vjernici su spašeni. „Uzvišeni Allah će, onda, reći: „Tako mi Moje moći i Moga veličanstva, u njemu, u Mojoj blizini neće boraviti škrtica.“ Babuka moj voljeni, hoćemo li se spasiti i biti stanovnici Dženneta inš’Allah???

OTAC: Hoćemo, inš’Allah, kćeri moja.

www.pokajanje.com

Related Articles

Back to top button