Islamske teme

Biseri o lijepom ponašanju

Uzvišeni Allah u Kur’anu je rekao: ’’Zar da od drugih tražite da dobra djela čine, a da pri tome sebe zaboravljate…’’[1]

Poslanik Muhammed, a.s., rekao je: ’’Četiri osobine kod čovjeka potiru druge četiri, te osobine svakog čovjeka su: razum, vjera, stid i dobro djelo. Srdžba slabi razum, zavist slabi vjeru, pohlepa umanjuje stid, a ogovaranje umanjuje dobro djelo.’’

Rekao je Hasan El Basri: ’’Darežljivost, oprost i otrpljenje vrline su lijepo odgojena čovjeka. Čovječnost se ogleda u čovjekovoj iskrenosti, pružanju pomoći braći u vjeri, činjenju dobra i otklanjanju neugodnosti od susjeda.’’[2]

Imam Es-Sujuti je rekao: ’’Deset stvari su pokazatelji lijepog ponašanja: neizražavanje stalnog oportunizma, držanje zlatne sredine, netraganje za tuđim greškama i mahanama, uljepšavanje onog što izgleda kao grijeh a to nije, traganje za onim što opravdava tuđe grijehe pretpostavljajući da su počinjene zbog neke poteškoće, prioritet samoprijekora nad prijekorom drugih, opredijeljenost za spoznaju vlastitih a ne tuđih mahana, uljudnost i veseo pristup prema starijem i mlađem od sebe, te blago obraćanje sa svakim.’’[3]

Omer, r.a., je kazao: “Lijepo ophođenje sa ljudima je pola pameti; ne stidjeti se pitati je pola znanja, a pravilno rasuđivanje je pola života.”[4]

Neki mudrac kazao je: ’’Pravilan odgoj sastoji se u tome da se iz svakoga izvuče ono što je najbolje.’’

Neko je kazao: ”Mogla bi se roditi već odgojena djeca, ako bi roditelji bili odgojeni.”

Pitali su Hatima El-Esama: ’’Može li čovjek podnijeti uvredu od svakoga?’’ On reče: ’’Može od svih osim od sebe.’’[5]

Fethullah Gülen je kazao: ’’Odgoj je po samoj definiciji lijep. Ko ga posjeduje, zaslužuje uvažavanje. Dakako, čak i neznalica biva draga ako je odgojena. Narodi koji su uskraćeni za vjerski odgoj, te vjersko i nacionalno obrazovanje podsjećaju na nemarne i neuke osobe od kojih se ne očekuje vjernost u prijateljstvu, ni opasnost u neprijateljstvu.’’[6]

Hasan El-Basri jedne prilike je kazao: ’’Dobročinitelji se poznaju po iskrenosti u govoru, čuvanju amaneta, ispunjavanju obaveza, neuobraženosti, obilaženju rodbine, samilosti prema slabima, činjenju dobra, lijepom odgoju i ponašanju, obilju blagosti, širenju znanja i rijetkom druženju i sjedenju sa ženama.’’[7]

Ibn Hazm je govorio: ’’Istinski je sretan na ovom svijetu onaj koga vrijeme nije natjeralo da isproba svoje prijatelje. Ne razmišljaj o onome koji te uznemirava, jer ako ti napreduješ, on propada i tada ti je sama tvoja sreća dovoljna. A ako pak gubiš, onda te i tako sve uznemirava.’’[8]

Rekao je Mustafa Es-Siba’i: ’’Lijep moral zastire mnoge mahane, isto kao što i loše vladanje zastire mnoge vrline.’’[9]

Jedan mudrac je rekao: ’’Tuđe mahane su nam pred očima, naše su nam na plećima’’

Neko je rekao Ibn Mukfi’u: ’’Ko te naučio tako lijepom ponašanju?’’ On odgovori: ‘‘Sam sebe!’’ Ovaj upita: ‘‘Kako to čovjek može odgojiti samog sebe, bez odgajatelja?’’ Ibn Mukfi’ reče: ‘‘A zašto ne? Kada bih vidio nešto lijepo, došao bih i to prihvatio, a kada bih viodio nešto pokuđeno, odbacio bih to od sebe. Preko tih dviju stvari sam sebe odgojio.’’[10]

Fudajl b. Ijad je rekao: ’’Da sam u društvu grješnika koji ima lijep ahlak, draže mi je nego društvo pobožnjaka poganog ahlaka.’’[11]

Fethullah Gülen kazao je: ‘‘Reforma (promjena na bolje) bilo kog naroda ne može se ostvariti iskorjenjivanjem zla, nego odgajanjem i obrazovanjem generacija na valjan način i njihovim podizanjem na nivo prave ljudskosti. Kada se zasije sveto sjeme, čime izražavamo miješanje vjerskih i povijesnih osjećaja i tradicije u sve pore domovine, onda ćeš vidjeti brojne biljke i zasade koji su nicali umjesto zla kojeg su neutralizirali.’’[12]

Ebu Ali Dekkaka je rekao: ’’Uzvišeni Allah je odlikovao Vjerovjesnika, a.s., onim čime ga je odlikovao, a onda nije ništa pohvalio od njegovih osobina kao što je pohvalio njegov odgoj. To se vidi u riječima (Uzvišenog): ’’Jer ti si, zaista, najljepšeg odgoja.’’[13]

Neki mudrac je kazao: ’’Kad bi ti na sebi popravio sve ono što na drugima kudiš, bio bi savršen.’’

Abdullah b. Muhammed Razi je rekao: ’’Lijep odgoj se ogleda u tome da smatraš malehnim ono što je od tebe, a da smatraš značajnim i velikim ono što je On tebi dao.’’[14]

Naši prethodnici bi govorili: ’’Ne mjeri se napredak po izrazu lica, kretnjama, blagoj naravi ili ljubavi prema samoći, već po tome kako neko umije savladavati samog sebe.’’

Muriz Mešić, Preporod

Related Articles

Back to top button