Islamske teme

Blagodat je dobra, pouzdana i poštena supruga

Žena je dužna, u odsutnosti muža, da čuva svoj moral i njegov imetak. Allahov Poslanik, s.a.v.s, je, u predajama Ebu Hurejre, Ebu Umame i Abdullaha b. Selama, r.a, naglasio: “Najbolja supruga je ona koja te obraduje kada je pogledaš, koja te posluša kada joj nešto narediš i koja čuva tvoj autoritet, svoj moral i tvoju imovinu kada si odsutan!”
(Hadis je vjerodostojan i bilježe ga Nesai, Ibn Madže, Hakim i Taberani)
Zar ima većeg dunjalučkog blaga od pouzdane i vjerne supruge!
Ovo treba posebno cijeniti i vrednovati.
Na žalost, u posljednje vrijeme nas obasipaju zastrašujuće informacije da su upravo udate žene, pa čak i one koje smatramo dobrim muslimankama (i klanjaju i poste) nevjerne svojim muževima i imaju intimne odnose van bračne zajednice.
Upravo je, zbog toga, povećan broj razvoda brakova!
Sugerirarmo da se o moralnom postupanju supružnika treba više govoriti, ali još više raditi na preventivnim mehanizmima zaštite nemoralnih radnji u porodicama!

Autor: Dr. Šefik Kurdić

Related Articles

Back to top button