Islamske teme

“Bože, hoće li ikad biti bolje? Ima li spasa?” Slijedeći ajet iz Kur’ana nudi odgovor na vaše pitanja

“Bože, hoće li ikad biti bolje? Ima li spasa?” Slijedeći ajet iz Kur’ana nudi odgovor na vaše pitanja…“A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kada Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka veruju u Mene, da bi bili na pravom putu“. (El-Bekara, 186)Allah, dž.š., je blizu i zna vaše probleme, a ima i rješenje za njih. On želi da čuje vaš glas u dovi, da vam oprosti i pomogne. „Ipak ima nade za mene, ipak nisam zaboravljen, ipak sam nekome bitan, ipak sam Allahu, dž.š., bitan!“, o tome trebate razmišljati dok čitate ove riječi.

„Moji grijesi nisu veći od Allahove milosti, i ma koliko da sam daleko, nikad nije kasno da se Allahu vratim! On me čeka i raduje se mom povratku!“, osjetite kako se u vama rađa nova želja i kako prosto žudite da padnete na sedždu. Koprena grijeha i zlih djela se uklanja s srca, a sva šejtanova zastrašivanja gube snagu, dok živite s riječima ovog ajeta. Allah, dž.š., nije kao neki ljudi koji vas zbog jedne greške zaborave i prekinu sve veze. Allah, dž.š., vas i pored griješenja opskrbljuje i pomaže, prelazi preko propusta i odaziva se vašim dovama. To nam treba biti motiv da se više za Njega vežemo nego za ljude, da shvatimo da nam je jedino On zaštitnik i pomagač i da nema situacije iz koje nam Allah, dž.š., ne može dati izlaz. Zato se ne žalite ljudima, već se žalite Onome Koji vam jedini može pomoći i Kome nećete dosaditi s traženjem…

www.hifz.ba

Related Articles

Back to top button