Islamske teme

Četiri i po godine nakon smrti činio je grijeh

Jedan mi je čovjek kazivao: “Šejhu, jedan od mojih prijatelja bio je vješt sa internetom. Jednom je ušao na stranicu sa pornografskim sadržajem na kojoj je posjetiteljima omogućeno da se pretplate na pet godina za petsto rijala ili dolara, a onda oni svake sedmice šalju na e-mail fajl slika. I on se pretplatio i svaki put kada bi mu stigle slike, on bi ih skinuo na mobitel. Jednom prilikom, dok je sjedio sa prijateljima, pokazao im je te slike, a oni su izrazili želju da dobivaju takve slike, pa im je on obećao da će…

aktivirati opciju koja će i njima automatski prosljeđivati slike čim stignu na njegov e-mail. Oni su pristali, tako da je uskoro pornografski sadržaj prosljeđivao na pedeset do stotinu e-mailova. Njegovi su prijatelji bili zadovoljni time i svaki put kada bi sjeo s njima, hvalili bi ga kao da je osvojio Kuds. Šest mjeseci nakon toga doživio je saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo. Njegovi prijatelji klanjali su mu dženazu i ukopali ga.

Kada su došli kući, čekao ih je e-mail koji su dobili od njega, u kojem su u prilogu bile pornografske slike. Svi koji su dobivali te mailove od njega, pokušali su to zaustaviti, ali kako niko nije znao šifru njegove pretplate, to im nije uspjelo. Tada su shvatili da će im u naredne četiri i po godine redovno stizati pornografske slike jer je on bio pretplaćen na taj period. Od njegove smrto prošle su dvije godine i svima i dalje svake sedmice redovno stiže taj nemoralni sadržaj.”
___________

Uzvišeni Allah kaže: “Mi ćemo, zaista, mrtve oživiti i Mi smo zapisali ono što su uradili i djela koja su iza sebe ostavili…” (Ja-sin, 12) Za ono što su ostavili u životu prije svoje smrti, Allah kaže: “…sve smo Mi to u Knjizi jasnoj pobrojali.” (Ja-sin, 12)

Braćo i sestre, preporučivanje dobra i odvraćanje od zla obaveza je svakog vjernika, kao što Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Ko od vas vidi ružno djelo, neka ga ukloni rukom, a ako ne može, onda jezikom, a ako i to ne može, neka ga srcem osudi, a to je znak najslabijeg imana.” Razlog spuštanja prokletstva na narode jeste ostavljanje preporučivanja
dobra i odvraćanja od zla. Ako neko čini grijeh, poput momka iz ove priče, treba da ga posavjetuješ riječima: “Boj se Allaha, izbriši slike koje su ti na mobitelu.” Brate, boj se Allaha, to je haram!”

Ostavimo lijep trag u životu tako što ćemo preporučivati dobro i odvraćati od zla, a takodjer gledajmo šta ćemo ostaviti iza nas da ne bi bili od onih koji leže u svom kaburu, a grijesi im i dalje idu.

Preuzeto sa predavanja Šejha Muhammeda el-Arifia
Obrada: YouTube kanal: Džemat Donji Gostović
Za N-um.com pripremio Admir Ćomić

Related Articles

Back to top button