Islamske teme

Četiri razloga zbog kojih treba da se razvedri lice svakog muslimana

Mnogo je razloga zbog kojih naša lica treba da budu vedra, vesela i ukrašena osmijehom, osmijehom zadovoljstva i sreće, osmijehom ibadeta i zahvalnosti Allahu, Svemilosnom, Milostivom, a samo neke ćemo spomenuti:

Prvi razlog: Allahov govor i Sunnet Poslanika alejhisselam su među nama

Allahov govor – Kur’an, radosna vijest, milost, uputa i lijek, nalazi se među nama, i dostupan je svima. Također imamo i sunnet posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Imamo dva nepresušna, pitka izvora, sa kojih se napajaju iskrena srca, čiste duše i za kojima žudi neiskvarena fitra.

Drugi razlog: Uputa od Allaha

Razlog za sreću je uputa koju nam je Uzvišeni dao. Zar nije razlog za sreću to što nas je Allah, koji je od milostivih Najmilostiviji, odabrao da baš mi od toliko drugih ljudi budemo muslimani? To je znak da Uzvišeni voli insana jer mu je u srce podario iman, najvrijedniji poklon koji čovjek može dobiti.

Treći razlog: Vrata Allahovog oprosta su uvijek otvorena

To što su vrata Allahovog oprosta uvijek otvorena, pa kada čovjek učini grijeh može se pokajati. Uzvišeni Allah kaže:

”Reci: O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti. On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.” (Kur’an, Ez-Zumer; 53)

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ”Ko se iskreno pokaje, i zatraži oprosta od grijeha, je kao i onaj koji i nema (nije počinio) grijeha.” (Ibn Madže, Hakim, hadis je hasen)

Četvrti razlog

Ako ti je Allah Mudri iz svoje mudrosti podario skroman imetak ipak ti je dao mogućnost da podijeliš sadaku i da obraduješ druge. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ”Osmijeh u lice brata (muslimana) je sadaka.” (Hadis je sahih. Bilježe ga Et-Tirmizi, i El-Buhari u knjizi “El-Edebul-mufred” od Ebu-Zerra, a u drugom poglavlju i od Ibn-Mes’uda, Džabira, Huzejfe i Aiše.)

– Ako pak nisi u islamu, iskreno zamoli Allaha, Plemenitog Gospodara, Jedinog Koji može uputiti čovjeka, da te uputi, i vidjet ćeš da će te uputiti. Uzvišeni Allah kaže: ”Allah odabire za Svoju vjeru onoga koga On hoće i upućuje u nju onoga ko Mu se iskreno obrati.” Kur’an, Eš-Šura; 13.

Ako se pitaš šta će biti sa grijesima koje si počinio prije islama, odgovor je u sljedećem hadisu. Prenosi se od Amra b. Asa, radijallahu anhu, da je rekao: ”Kada je Allah dao da islam uđe u moje srce, došao sam Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, da primim islam. Rekao sam: ’Pruži ruku da ti se zakunem na islam.’ Pružio je svoju desnu ruku, a ja sam svoju ruku povukao, pa je upitao: ’Šta je s tobom, Amre?’ Rekao sam: ’Želim da uvjetujem.’ Upitao je: ’Koji je tvoj uvjet?’ Rekao sam: ’Da mi budu oprošteni grijesi koje sam počinio.’ Rekao je: ’Zar ne znaš da islam poništava prethodne grijehe, i hidžra poništava prethodne grijehe, i hadždž poništava prethodne grijehe?’” (Muslim)

Zato Allahov robe, ne gubi nadu, otjeraj tugu i pesimizam, razvedri lice i prihvati radosnu vijest, milost i uputu svim srcem sa osmijehom i radošću. Obraduj druge, razveseli ih, susreći ih nasmijana i vedra lica, jer možda baš tvoji osmijesi budu prevagnuli na vagi dobrih djela na Sudnjem danu, kada će svako dobro djelo dobro doći.

Za Sebil.eu piše: N. Botić

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button