Islamske teme

Čijoj se smrti šejtan više obraduje, pobožnog ili učenog čovjeka?

Prenosi se od Ibn Abbasa, r.a., da je kazao:” Šejtani su upitali Iblisa:” Zašto se radujemo smrti učenjaka (alim) više nego smrti pobožnjaka (abid) iako i jednom i drugom ne možemo prići?” On im tada reče:” Pođite za mnom!” Došli su do nekog pobožnjaka dok je činio ibadet, pa su zatražili dozvolu da mu postave neka pitanja, a on im reče:” Pitajte što vam volja.” Iblis upita:” Može li tvoj Gospodar stvoriti svijet u ljusci jajeta?” A pobožnjak (abid) odgovori:” Ne znam!” Nakon toga Iblis reče svojim sljedbenicima:” Zar ne mislite da je učinio kufr (nevjerstvo) svojim odgovorom?” Zatim su otišli do učenjaka (alim) koji se šalio sa svojim učenicima u halki iluma, pa su mu se obratili:” Željeli bismo da te upitamo o nečemu.” “Pitajte šta hoćete” – uzviknu učenjak (alim). Iblis upita:” Može li tvoj Gospodar stvoriti svijet u ljusci jajeta?” A učenjak (alim) odgovori:”Da, može.” Iblis će nanovo:” A kako?” Učenjak (alim) mu reče:” A kada On nešto hoće, On samo kaže:” Budi!” – i ono bude.” (Jasin, 82.) Iblis tada reče:” Jeste li vidjeli to?” – tj. pobožnjak (abid) nije u stanju spasiti sebe, a ovaj učenjak (alim) nam kvari posao sa mnoštvom svijeta.

Related Articles

Back to top button