Pitanja i odgovori

Čitanje prevoda Kur’ana bez abdesta

Pitanje:

Esselamu alejkum!

Zanima me da li mogu u svakoj situaciji imati uz sebe prevod Kur’ana? Danas sam kupila knjigu u kojoj je samo prevod (bez transkripcije i bez harfova) i poneki komentar na ajete. Da li mogu svakodnevno to čitati i imati uz sebe, i kad sam bez abdesta ili kad sam u hajzu?

Odgovor:

Esselamu alejkum!

Propisi o obaveznoj čistoći koji važe za originalni tekst Kur’ana na arapskom jeziku ne važe i za prijevod teksta, jer prijevod značenja Kur’ana nema status originalnog teksta. Prema tome, nema zapreke da prijevod čitate bez abdesta pa i u stanju hajza, mada je bolje da to bude u stanju čistoće od malog i velikog hadesa.

Islamskazajednica.ba

Related Articles

Back to top button