Pitanja i odgovori

Da li džinni mogu seksualno uznemiravati ženu odnosno čovjeka?

Odgovor: Bismillah we sselatu we sselamu ‘ala Resulillah. Zahvala pripada samo Uzvišenom Allahu Vladaru Sudnjeg dana, neka je salavat I selam na posljednjeg Allahovog Miljenika i Poslanika Muhammeda sallallahu ‘alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu I na sve njegove plemenite ashabe do Sudnjeg dana.

Da, naravno da mogu. Putem snova može biti sihr, zaljubljeni džinn ili džinnkinja. Dođu u obliku nekoga ko vam je drag ili ukoliko je žena udata tada dođu u obliku muža, što I ne mora da bude slučaj samo izgleda muža, tako isto I sa mužem.
Poprime izgled bilo koje osobe, pa tako znaju da uznemiravaju osobu želeći je ostaviti samo za sebe.Znaju I zaprijetiti s ciljem da osobu prepadnu kako ta osoba ne bi više stupala u intimne odnose sa svojim mužem ili ženom.Putem jave to je uglavnom teži oblik sihra kada žena ili muž vide I osjete drugu osobu, ali samo to vide I osjete muž ili žena. Svakako niko drugi mimo njih niti vidi, niti osjeti drugu osobu. U koliko dođe do takvih dešavanja ili putem sna ili putem jave potrebno je obratiti se osobi koja ispravnom metodom liječi Kur’anom.

Učač rukje će s dozvolom I uz pomoć Allaha Uzvišenog pristupiti učenju rukje odnosno liječenjem Kur’anom. Daljnje upute I savjete uzeti I shvatiti ozbiljno od strane liječnika, pa će voljom Allaha Uzvišenog doći izliječenje.Ne treba se zapuštati u tome odnosno davati prostora džinnima da djeluju, nego odmah po dolasku problema obratiti se za pomoć, jer se može desiti da džinn ili džinnkinja previše sebi dadnu slobode.Tako napastvovanje može potrajati dugo, a liječenje bude otežano I dugotrajnije.Kada je u pitanju zaljubljenost od strane džinna ili džinnkinje najveću grešku ljudi prave prilikom skidanja odjevnih predmeta ili ulaskom u wc gdje takođe presvlače svoju odjeću.

Naš Poslanik Muhammed sallallahu alejhi we sellem nas uči tome da kada ulazimo u wc ili se presvlačimo spomenemo Allahovo ime I time Allah Uzvišeni stavlja zastor između džinnskih očiju I naših stidnih mjesta.

Kada hoćemo ući u wc proučimo sljedeću dovu: (Bismi-l-Lahi) Allahhumme inni e’uzu bike mine-l-hubsi ve-l-habaisi” (U ime Allaha) Allahu moj, utječem Ti se od zla šejtana i šejtanica.

Kada izađemo Iz wc-a kažemo: “Gufraneke” (Tvoj oprost Allahu).

Poslanik sallallahu alejhi we sellem nas podučava I tome da kada skidamo odjeću kažemo “Bismillah”, kada smo izvan wc-a. Tada Allah Uzvišeni stavi zastor pa nas džinni ne mogu vidjeti. Slavljen neka je Allah Uzvišeni, a On sve najbolje zna.

Za islam-iman.com – Odgovorio: Mirza Semić

Related Articles

Back to top button