Pitanja i odgovori

Da li džinni mogu znati mišljenje osobe u koju su ušli?

Pitanje: Da li džinni mogu znati mišljenje osobe u kojoj su oni ušli? Da li oni mogu to mišljenje prenositi drugim ljudima (vračarima)?

Odgovor: Bismillah we sselatu we sselamu ‘ala Resulillah. Zahvala pripada samo Uzvišenom Allahu Vladaru Sudnjeg dana, neka je salavat I selam na posljednjeg Allahovog Miljenika i Poslanika Muhammeda sallallahu ‘alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu I na sve njegove plemenite ashabe do Sudnjeg dana.

Džinni ne mogu znati o čemu insan razmišlja, ali na osnovu stanja u kojem se čovjek nalazi i stvari o kojoj razmišlja jasno mogu ubacivati svoja mišljenja i došaptavati razne stvari, odnosno spriječavati osobu da racionalno sagleda stvari i donese razumnu odluku, a da pri tome koriste sva raspoloživa sredstva kojima će poremetiti zdrav razum, a Allah najbolje zna.

Za islam-iman.com – Odgovorio: Mirza Semić

Related Articles

Back to top button