Pitanja i odgovori

Da li je istina da je zaručnički prsten nedozvoljen u islamu?

Pitanje: Da li je istina da je zaručnički prsten nedozvoljen u islamu?

Odgovor (šejh Salman al-Oadah):
Vjerujem da zaručnički prstenovi nisu zabranjeni, ali preferiram da ljudi izbjegavaju ovu praksu kad je to moguće da to ne bi bilo povezano sa nekim praznovjernim pojmovima.

Praksa davanja zaručničkih prstenova je nova, i na taj način se ne oglašavaju klasična djela islamskog prava. Međutim, postoje tri situacije u kojima su u skladu sa ovom praksom, i ove situacije utječu na odluku da se zaručnički prsten mora dati.

1. Neki ljudi u takvim prstenovima vide određene ovlasti i vjeruju da su stvorili ljubav u srcima parova i da će ljubav uklanjanjem tih prstenova s ruka biti uništena i da će doći do razdvajanja ili mržnje. U tom slučaju, korištenje tih prstenova izričito je zabranjeno, jer predstavlja tip širka, mada u manjoj mjeri. Razlog za taj širk je da ljudi daju stvarnu moć nečemu što nije božanski uzrok, niti prirodni uzrok i za šta.

2. Ako je zaručnički prsten napravljen od zlata, tada ga čovjek ne može nositi, jer je zabranjeno muškarcima da nose zlato. Ženi je, međutim, dozvoljeno da nosi zaltni zaručnički prsten.

3. U slučajevima kada ne postoje vjerovanja povezana sa prstenjem, i gdje čovjek neće nositi zlatni prsten, onda se učenjaci razilaze. Neki kažu da je to dopušteno, ali pokuđeno, jer je novo i nema utemeljene prakse. Drugi kažu da je dopušteno bez odstupanja, jer je bezopasan slučaj.

To ne mora biti zabranjeno zbog toga što je to tradicija nekih nemuslimana, posebno jer je ovaj običaj široko rasprostranjen u većini muslimanskih zemalja.

kao što sam rekao prije, ne smatram to zabranjenim, ali sam upozorio na dovođenje na lažna uvjerenja navedena gore.

A Allah najbolje zna.

Izvor: http://en.islamtoday.net/node/566
Odgovorio: Šejh Salman al-Oadah
Prevod: Amina Mujela

islam-iman

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button