Pitanja i odgovori

DA LI MEJJIT ZNA KO JE DOŠAO MU POSJETITI MEZAR ILI KO JE UPUTIO DOVU ZA NJEGA?

DA LI MEJJIT ZNA KO JE DOŠAO MU POSJETITI MEZAR ILI KO JE UPUTIO DOVU ZA NJEGA?

PITANJE: Ako bi neko zaklao kurban na ime svoga oca koji je preselio, ili ako udijeli sadaku na njegovo ime, ili uputi dovu za njega, ili posjeti njegov mezar, da li mejjit osjeća da je to od tog i tog sina?

ODGOVOR: Validni dokazi vjere islama ukazuju da mejjit ima koristi od sadake koju na njegovo ime udijele živi, također od dove koja se uputi za njega. Klanje kurbana za njega je jedan vid sadake. Ako bi osoba očistila svoju namjeru i iskreno udijelila sadaku na ime mejjita i za njega iskreno dovu uputila, to bi koristilo mejjitu, a nagrađen će biti i onaj ko je udijelio tu sadaku ili dovu uputio.
A što se tiče toga da li mejjit osjeća od koga mu je došla ta korist – dobro djelo, nama nije poznat dokaz koji to potvrđuje, to su pitanja koja se vezuju za nevidljivi svijet – gajb, koja se ne mogu saznati osim putem objave od Uzvišenog Allaha.

(Fetve Stalne komisije: fetva broj 2143, 9 tom, str. 32)

Related Articles

Back to top button