Islamske teme

Da li se Kur´an može učiti bez abdesta?

Pitanje: Da li se Kur´an može učiti bez abdesta? Da vas Allah nagradi najljepšom nagradom!

Odgovor: Alejkumus-selam ve rahmetullahi ve berekatuhu!Cijenjeni brate, vaše pitanje u osnovi je jednosmisleno, ali neki ljudi postavljaju ovakvo pitanje želeći da pitaju da li se može učiti Kur’an – držeći mushaf u rukama bez abdesta, zato ćemo u odgovoru spomenuti obje situacije, kako biste vi na kraju dobili željeni odgovor. Ako ste svojim pitanjem mislili na učenje Kur’ana bez dodirivanja mushafa, onda je to dozvoljeno po konsenzusu – jednoglasnom stavu islamskih učenjaka, ali je pohvalno –preporučeno da insan abdesti prije učenja Kur’ana. Kazao je imam Nevevi, rhm: “Pohvalno je da abdesti osoba koja želi da uči Kur’an – bez dodirivanja mushafa, a da uči bez abdesta dozvoljeno je po jednoglasnom mišljenju islamskih učenjaka, o tome postoje mnogi poznati hadisi.”

Jedan od argumenata kojim su to potkrijepili su riječi Aiše, r.a.: “Allahov Poslanik je spominjao Allaha u svakoj situaciji.” (Buharija – mualekan, i Muslim) Takoðer, to potvrðuju hadisi u kojima je spomenuto da bi Poslanik nakon buðenja iz sna sjedeći u postelji proučio deset zadnjih ajeta iz sure Ali Imran. (Buharija i Muslim)

Ako ste svojim pitanjem mislili na učenje Kur’ana bez abdesta držeći mushaf u rukama, po tom pitanju islamski učenjaci su se “žestoko” razišli. Stav četiri pravne škole: hanefijske, malikijske, šafijske i hanbelijske, jeste da u osnovi nije dozvoljeno dodirivati mushaf osim osobi koja je pod abdestom, osim u iznimnim situacijama (oni su za svoj stav spomenuli više argumenata, koje ne bi spominjao bojeći se da se vaše pitanje nije odnosilo na ovu vrstu učenja). Imam Ibn Hazm, rhm., smatrao je da je dozvoljeno u osnovi da se dodiruje mushaf bez abdesta, smatrajući da ne postoje jasni dokazi koji ukazuju na obaveznost abdesta pri učenju Kur’ana iz mushafa.

Svakako je mišljenje četiri pravne škole sigurnije, i zbog toga prioritetnije, dok je mišljenje imama Ibn Hazma izuzetno jako i zaslužuje svako poštovanje, a preferiranjem ovog mišljenja čovjek bi olakšao ljudima i približio im učenje Kur’ana. A Allah najbolje zna!

Odgovorio: mr. Pezić Elvedin

num.com

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button