Pitanja i odgovori

Da li se Kur’an smije učiti u ležećem položaju?

PITANJE: Da li se Kur’an smije učiti u ležećem položaju, naprimjer, u krevetu prije spavanja?

ODGOVOR: Nema smetnje da se Kur’an uči u ležećem položaju.
Kada Uzvišeni Allah spominje svojstva vjernika, navodi da oni Allaha spominju i stojeći i ležeći.
Uzvišeni Allah, u suri Alu Imran, rekao je: “U stvaranju nebesa i Zemlje i u smjeni noći i dana zaista su znamenja za razumom obdarene, za one koje i stojeći, i sjedeći, i ležeći Allaha spominju i o stvaranju nebesa i Zemlje razmišljaju. ‘Gospodaru naš, Ti nisi ovo uzalud stvorio; hvaljen Ti budi i sačuvaj nas patnje u Vatri!’”
U vjerodostojnom hadisu Allahov Poslanik je čovjeku koji je bio bolestan rekao: “Klanjaj stojeći, ako ne možeš, onda sjedeći, ako ni to ne možeš, onda na boku.” A općepoznato je da se u namazu uči Kur’an.
U vjerodostojnom hadisu navodi se da je Allahov Poslanik spominjao Allaha u svakom stanju, a to svakako obuhvata i stanje ležanja.
A Allah najbolje zna!

Odgovorio: Elvedin Pezić, prof.

Related Articles

Back to top button