Islamske teme

Da li se životinjama (mačkama ili psima) mogu davati kurbanske kosti ili ih treba zakopati?

U redakciju portala Akos.ba došlo je pitanje da li je potrebno kosti od kurbana zakopavati.

Uz ovo pitanje vežu se druga slična pitanja: da li se kosti od kurbana mogu davati psu,mačkama i sl.

Na službenoj stranici IZ u BiH pronašli smo odgovor fetve-i-emina dr. Enesa Ljevakovića u kojem kratko kaže da je dozvoljeno davati kosti kurbana psima.

Slično pitanje je postavljeno i dr. Šukriji Ramiću u časopisu Novi Horizonti.

Pitanje: Da li je tačno da se životinjama (mačkama i cukama) ne smije davati kurbansko meso (crijeva, unutrica, kosti)?

“Ja ne znam da u tom pogledu postoji bilo kakva zabrana, niti znam neko mišljenje ili dokaz koji govori da kurbanske kosti treba zakopati. Prema tome, nema nikakve smetnje da se to njima da. Šta više, to se i preporučuje, jer je i životinju sevap nahraniti”, odgovorio je Dr. Šukrija Ramić.

Drugi problem koji se dešava sa otpadom od kurbana jest da se ne deponuje propisno pa se dešava da psi lutalice i druge životinje raznose taj otpad po naseljima što predstavlja jako ružan prizor i opasnost od širenja zaraznih bolesti.

Ovim tekstom želimo da skrenemo pažnju naših posjetilaca da ne postoji vjerska obaveza ukopavanja (otpadaka, svježih ili kuhanih kostiju), ali je vjerska obaveza se pobrinuti oko ostataka od kurbana da ne dospiju na ono mjesto gdje se ne trabaju nalaziti.

Dodatno objašnjenje na ovu temu smo pronašli na stranici kurbani.org:

“Kosti od kurbana uzimaju isti propis kao i kosti druge zaklane životinje koja je dozvoljena jesti muslimanima. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije napravo neku posebnu razliku po pitanju kurbanskih kostiju. To znači dozvoljeno je koristiti kosti od kurbana kao i druge zaklane životinje koje je dozvoljeno jesti, kao što je dozvoljeno da se bace kao što se bacaju i druge kosti na otpad predviđen za to, ili pak da se daju životinjama da se njima hrane. Također, nema zapreke da se kosti zakopaju u zemlju, ali to nije obavezno.”

I na kraju nepotrebno je ljude zamarati nečim što nema utemeljenja u vjeri, a to je pitanje uklanjanja kostiju kopanjem u zemlju što uzima potrebno vrijeme te ljudima pravi problem da prilikom svakog jedenja kurbanskog mesa bi trebali da kopaju rupe kako bi ih uklonili. Dakle to nije dio naše vjere obavezivati ljude nečim što nema temelja u vjeri te bi takve stvari trebalo izbjegavati.

Izvor:Akos.ba

Related Articles

Back to top button