Islamske teme

Da li ste se ikad zapitali: Da li smrt boli?

Lijepo je i korisno spomenuti Ibn Hazmovo djelo Bol smrti i kako ga ukloniti, u kojem je s potpunim ubjeđenjem ustvrdio da se prilikom smrti ne osjeća apsolutno nikakav bol, nego da bolove uzrokuju razne vrste bolesti od kojih boluju živi, a svoju tvrdnju potkrijepio je primjerom osoba na samrtnoj postelji koje nisu pokazivale da osjećaju bilo kakve patnje.

Ibn Meskevija napisao je tekst pod naslovom “Esej o strahu od smrti” koji je objavio njegov otac Luis Šejhu u časopisu El-Mešrik.

U Kur’anu časnom spomenut je izraz “sekretul-mevt”, a riječ “sekretun” označava vid nesvjestice ili gubitka razuma, i ne upućuje na bol.

I u Poslanikovom sunnetu spomenut je izraz “sekerat”, što označava stanje koje je na samrtnom času proživljavao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Vidjevši ga u takvom stanju, Fatima, radijallahu anha, rekla je: “O oče moj, kakve su te muke snašle!”, na što joj on reče: “Nakon današnjeg dana, tvoj otac neće više imati muka.” (Buhari)

Neki islamski učenjaci spomenuli su da će pojedini ljudi osjetiti smrtne muke koje će ih očistiti od grijeha.

U Kur’anu je opisana smrt nasilnika – zalima: “A da ti je vidjeti nevjernike u smrtnim mukama, kada meleki budu ispružili ruke svoje prema njima: ‘Spasite se ako možete!’” (El-En‘am, 93)

“…po licima ih njihovim i straga udarali…” (El-Enfal, 50)

U hadisu koji prenosi Berra navodi se da vjernikova duša napusti tijelo poput kapljice koja sklizne s otvora posude iz koje se pije. (Ahmed i Ebu Davud)

Ove riječi znače da će vjernikova duša vrlo lahko napustiti njegovo tijelo. Što se tiče nevjernika i licemjera, njihove će duše napuštati tijelo uz veliku muku, kao što se bodljikavi štap vadi iz vlažne vune, što upućuje na teško i tegobno stanje.

U hadisu se navodi: “Vjernik će umrijeti znojnog čela.” (Ahmed i Tirmizi)

Postoji više tumačenja ovog hadisa, a u jednom od njih navodi se da je to vanjski znak smrti koji ukazuje na olakšano stanje, jer je i Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, na samrtnoj postelji bilo znojno čelo koje je brisao.

U hadisu koji prenosi Ebu Hurejra, radijallahu anhu, navodi se: “Šehid prilikom smrti ne osjeća veći bol od bola koju vi osjećate pri ujedu komarca.” (Ahmed, Tirmizi i Nesai)

_______________________

Iz knjige: Stazama egoizma

Autor: dr. Selman el-Avda

Preveo: Muhamed Ikanović

Related Articles

Back to top button