Islamske teme

Da li ste znali ovo o postu

1- Da li ste znali da, ako bi nemusliman primio Islam u toku mjeseca ramazana, da je obavezan da posti preostale dane ramazana i da nije obavezan da napašta dane koje nije postio dok je bio nevjernik?

2- Da li ste znali da ako bi nemusliman primio Islam u toku dana ramazana, obaveza mu je da isposti taj dan i da ga naposti nakon što završi ramazana?

3- Da li ste znali da dijete koje nije punoljetno nije obavezno da posti, a ako bi postilo njegov post je isparavan?
4- Da li ste zanli da je pohvalno da se maloljetna djeca privikavaju na post, pod uvjetom da im post ne šteti i da mogu izdržati da poste?

5- Da li ste znali da ako bi osoba koja je toliko bolesna, da ako bi postila da bi dovela svoj život u pitanje, takvoj osobi je obaveza da ostavi post?

6- Da li ste znali da osobe koje su oboljele od oboljenja koja doktori smatraju neizlječivim, da će za svaki propušteni dan ramazana nahraniti jednog siromaha kao iskup za propuštene dane?

7- Da li ste znali da postoje dva načina nahranjivanja siromaha; prvi, da čovjek pripremi jedan obrok i da pozove onoliki broj siromaha koliki je broj dana koje nije postio i da ih nahrani, i drugi, da udijeli svakom siromahu nešto od prehrambenih namirnica pa da on sam sebi pripremi hranu. Bilo koji od ova dva načina da čovjek praktikuje, ispravno je postupio?

8- Da li ste znali da ako bi čovjek odabrao način iskupljivanja u kojem će on darovati siromasima prehrambene artikle, da onda treba, po ispravnijem mišljenju učenjaka, svakom siromahu da da dva pregršta dotičnog artikla, a to je u današnjim mjerama 1kg i 20 gr.(otprilike)?

9- Da li ste znali da osobama koje su oboljele od oboljenja koja doktori smatraju izlječivim nije dozvoljeno da se iskupljuju za propuštene dane tako što će nahraniti za svaki dan po jednog siromaha, već će sačekati ozdravljenje a zatim napostiti propuštene dane?

10- Da li ste znali da ako je postač musafir-putnik, da mu je dozvoljeno da ne posti bez razlike da li osjećao poteškoću na putovanju ili ne?

11- Da li ste znali da je čovjeku koji putuje u toku ramazana i na tom putovanju ne osjeća velike poteškoće, bolje postiti, iako mu je dozvoljeno da ne posti?

12- Da li ste znali da nije dozvoljeno ženi koja je u hajzu ili nifasu da posti, i ako bi postila njen post je neispravan i obavezna je da dane koje je bila u hajzu naposti nakon ramazana?

13- Da li ste znali da žena koja posti ramazan, ako bi dobila hajz samo nekoliko momenata prije zalaska sunca njen post tog dana je pokvaren, ona nije griješna zbog toga, i obaveza joj je da naposti taj dan nakon ramazana?

14- Da li ste znali da čovjek ako želi da posti obavezni post onda mu je obaveza da donese odluku prije pojave zore, dok ako želi da posti dobrovoljni post, namjeru može donijeti i poslje zore pod uvjetom da nije uradio poslije zore nešto što kvari post?

15- Da li ste znali da namjerno jelo i piće kvari post bez razlike da li to bilo u maloj ili velikoj količini, pa čak ako bi postač namjerno popio samo jednu kap vode njegov post je pokvaren po koncenzusu učenjaka?

16- Da li ste znali da većina učenjaka smatara da ako bi postač namjerno, na bilo koji način, izazvao povraćanje njegov post je pokvaren, a ako bi povraćanje nadvladalo postača njegov post je ispravan.?

17- Da li ste znali da mastrubacija ili onanisanje kvare post, i ako bi postač izazvao ejakulaciju na bilo koji način njegov post je pokvaren i obavezan je taj dan napostiti?

18- Da li ste znali da je većina učenja smatrala da hidžama ne kvari post? Analogno tome, dozvoljeno je postaču da dobrovoljno daruje krv i to neće pokvariti njegov post.

19- Da li ste znali da je većina učenjaka smatrala da je postaču dozvoljeno korištenje misvaka tokom cijelog dana u kojem posti, prije podne i poslije? Analogno tome, dozvoljeno je koristiti četkicu i pastu za zube, pod uvjetom da postač pazi da ništa od toga ne dospije u grlo.

20- Da li ste znali da je dozvoljeno postaču, bez razlike bio muškarac ili žena, da dočeka zoru- početak posta-u stanju džunupluka i da odgodi kupanje do nakon nastupanja zore-a prije izlaska sunca, s tim što je obavezan prije zore da donese namjeru da će postiti taj dan?

21- Da li ste znali da žena koja je u hajzu i vidi znake čistoće nekoliko momenata prije nastupanja zore, da ako donese prije zore namjeru da će postiti i odgodi kupanje do poslije zore, da je ispravno postupila i da je njen post ispravan?

22- Da li ste znali da je dozvoljeno postaču da se okupa u toku dana ili da se rashlaðuje vodom ako su velike vrućine?

23- Da li ste znali da je ispravan post onoga ko jede ili pije iz zaborava, bez razlike u kojem dijelu dana jeo ili pio, bez razlike koliko pojeo ili popio?

24- Da li ste znali da ako bi čovjek vidio postača koji jede u neznanju, da je obaveza da ga upozori na to i da ga posjeti da je postač?

25- Da li ste znali da je ispravan post osobi koja doživi poluciju u snu po konsnzusu islamskih učenjaka?

Mr. Elvedin Pezić

Izvor:n-um

Related Articles

Back to top button