Pitanja i odgovori

Da li sura Vakia povećava nafaku

Da li redovno učenje sure El-Vakia, npr. ako je redovno uči dijete koje nema neki veliki imetak, da li njegovo učenje može da poboljša ekonomski status porodice, odnosno roditelja?

Hadis u kojem se navodi da je a.s. rekao: „Ko uči suru El-Vakia svako veče, neće ga pogoditi siromaštvo“, prema ocjeni istaknutih muhaddisa nije vjerodostojan. Zejlei mu navodi više nedostataka koji ga čine slabim hadisom. Prema tome, spomenuti hadis ne može poslužiti kao valjan argument. Općenito, za poboljšanje nafake i ekonomskog stanja, uz dove i bogobojaznost, potrebno je čestito i pošteno raditi. „A onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći i opskrbiće ga odakle se i ne nada…“. (Et-Talak,3)

Preporod

Related Articles

Back to top button