Islamske teme

Da li zaručnički poklon mora biti prsten?

Pitanje:

Esselamu alejkum!

U prethodnim odgovorima sam našla da se prsten može darovati tokom zaruka. Međutim, da li je prsten samo običaj koji je rasprostranjen na našem području, a koji praktikuju i nemuslimani ili ima ulogu i u islamu, tj da li je preporučen baš prsten, ili je lijepo izabrati baš njega, ima li možda važnost sunneta? Da li je samo dozvoljen ili i preporučen? Također, pred kim se može nositi/pokazivati zaručnički prsten, obzirom da bi javnost mogla po prstenu prepoznati da je osoba zaručena, a zaruke se trebaju skriti?

Odgovor:

Esselamu alejkum!

O ovoj temi nema Teksta (ajeta ili hadisa) koji izričito naređuje niti zabranjuje, niti preporučuje niti ne preporučuje darivanje prstena, pa se shodno tome postupa prema običaju. Ako je uobičajeno da prilikom zaruke mladić daje prsten onda nema smetnje da to i učini.

Također, nema posebne preporuke (tj. autentične predaje) da se vijest o zarukama treba skrivati. Međutim, ako postoji poseban razlog za to, kao da zainteresovane strane procijene da je to potrebno, onda se može tako i postupiti, shodno riječima Allahova Poslanika, s.a.v.s.: „Pomozite se u realizaciji svojih potreba skrivanjem jer svaka blagodat ima nekog ko zavidi na njoj.“ Da li će se vijest o zarukama skrivati ili ne, prepušteno je akterima da odluče, a primjenjuje se ono što je za njih korisnije.

Related Articles

Back to top button