Islamske teme

Da nam Allah ne pokriva mahane, savili bi vratove od težine srama

Hudhud (pupavac) bi uzrok islama jednog naroda,
a mrav promijeni smjer kretanja Sulejmanove vojske.

Gavran poduči sina Ademovog kako mejita da zakopa,
a kit u utrobi svojoj zaštiti Vjerovjesnika,
dok slon odbi uništiti Kabu.
Pa zašto ne razmislimo?
Ejjub bi strpljiv dok ga crvi ne počeše jesti.
A Jakub dok mu oči ne pobijelješe.
Saburala je Musaova majka dok se odvajala od svoga dojenčeta.
Pa ko smo mi da ne saburamo na našim malim iskušenjima?
Fe sabrun džemil!
Jedna lijepa izreka kaže:
„Ako me ne poznaješ počasti me lijepim mišljenjem o meni. U lijepom mišljenju je rahatluk kakav nije osjetio niko osim onoga ko je isprobao da ima lijepo mišljenje o drugima. Pa popravite svoje mišljenje uljepšat ćete sebi život!“
Kada oboli neko koga volimo
kažemo ”iskušenje”.
A kada oboli neko koga ne volimo,
kažemo ”kazna”.
Kada je musibetom iskušan neko koga volimo, kažemo: „To je zato što je dobar.“
Kad nesreća zadesi nekog koga ne volimo, kažemo:”Zato što je nanio nepravdu ljudima.”
Čuvajmo se raspodjele Allahove odredbe „shodno svojim strastima“!
Svako od nas posjeduje nedostatke. Da nam ih Uzvišeni ne pokriva, savili bi naše vratove od težine srama.

Zato ne istražujmo i ne otkrivajmo mahane drugih, kad su i naše, kojih i previše imamo, sakrivene.

Amela Omerović-Ćeman

muslimanka.org

Related Articles

Back to top button