Islamske teme

Davanje iskrenih savjeta

Davanje iskrenih savjeta ima uzvišen položaj u islamu, a kako i ne bi bilo tako? Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je smatrao davanje iskrenih savjeta ravnim vjeri u cjelini. Rekao je: “Vjera je iskren savjet.”

Čovjek bi drugima dao iskrene savjete kada ih voli i suosjeća s njima, kada im želi dobro i kada želi da od njih odvrati zlo i štetu. Tako je Ibn El-Asir Allah mu se smilovao rekao da je davanje iskrenog savjeta pokazatelj želje savjetnika da donese dobro onome koga savjetuje.

U stvari, osoba koja iskreno savjetuje ljude, želeći dobro za njih, jedan je od Allahovih namjesnika na Zemlji. El-Hasan, Allah mu se smilovao, rekao je: “Još uvijek postoje osobe koje daju iskrene savjete za dobro Allaha Svemogućeg. Oni iskreno savjetuju ljude radi Allaha i poučavaju ih o onome što Mu pripada. Oni provode naredbu Allaha Svemogućeg na Zemlji dajući iskrene savjete – a to su Allahovi namjesnici na Zemlji.“

Iskreni savjeti vezano za Allahovu Knjigu znače učenje i podučavanje, pravilno recitiranje i pisanje harfova, razumijevanje značenja, poštivanje granica, primjenu uputa i pobijanje optužbi koje neznalice pokušavaju podići protiv nje. Iskreni savjeti vezani za Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem su oživljavanje njegovog sunneta učenjem i poučavanjem, slijeđenje njegovog primjera u ponašanju, te ljubav prema njemu i njegovim sljedbenicima.

Allah Uzvišeni citira riječi poslanika Nuha, alejhi selam: „’O narode moj’ – govorio je on – ‘ nisam ja ni u kakvoj zabludi, nego sam poslanik Gospodara svjetova, poslanice Gospodara svoga vam dostavljam i savjete vam upućujem; a ja od Allaha znam ono što ne znate vi.“ (El-A’raf, 61.)

Allah citira riječi poslanika Huda, alejhi selam: „…dostavljam vam poslanice Gospodara svoga, i ja sam vam iskren savjetnik.“ (El-A’raf, 68.)

Također Uzvišeni Allah spominje i riječi poslanika Šuajba, alejhi selam: „A on ih je već bio napustio i rekao: ‘O narode moj, prenio sam vam poslanice Gospodara svoga, i savjetovao vas, pa zašto da tugujem za narodom nevjerničkim?‘“ (El-A’raf, 93.)
__________________

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je smatrao davanje iskrenog savjeta jednim od najvećih prava koja pripadaju muslimanima, pa je rekao: “Šest prava pripada muslimanu od njegovog brata muslimana…” od kojih je jedno bilo: “…davanje iskrenog savjeta ako ga zatraži.“

Savjet ima uzvišenu poziciju u islamu. Koristan iskreni savjet je onaj u kojem se savjetnik pridržava pravila koje su spomenuli učenjaci. Među njima su:

1.Savjetnik treba davati svoje savjete iskreno radi Uzvišenog Allaha, bez traženja razmetanja, slave, dunjalučkog dobitka ili pokazivanja nadmoći.

Savjetnik treba imati dovoljno znanja o savjetima koje daje. To je zato što je savjetovanje vid naređivanja dobra i odvraćanja od zla. Ako čovjek nema dovoljno znanja o onome o čemu savjetuje, može zabraniti dobro, misleći da zabranjuje zlo, i obrnuto.
Trebao bi savjet dati privatno. Javno davati savjete prijekor je i ukor koji se ne voli.
Blagost u davanju savjeta i izbjegavanje pretjeranosti i ukora.
Sa svoje strane, onaj koga se savjetuje treba razmisliti o savjetu, te primijeniti dobro koje on sadrži. Ispravni prethodnici savjete bi smatrali darom koji im je savjetnik dao. Omer neka je Allah njime zadovoljan je rekao: “Neka se Allah smiluje osobi koja mi je ukazala na moje mane!“

Izvor: www.islamweb.net
Izvor:n-um.com

Related Articles

Back to top button