Islamske teme

Dedždžal će stajati na rubovima Medine i pitat će: “Čiji je onaj bijeli dvorac?”

Sedam kapija Medine i blizina dolaska Dedžala

Živimo na kraju vremena. Velika većina malih predznaka Sudnjeg dana se već pojavila i prošla, a oni, kao što znamo, prethode velikim predznacima. Jedan od velikih predznaka Sudnjeg dana je i pojava Dedždžala (Antikrista).

Jevrejski Mesija (Dedždžal) će biti izvor kufra i zablude. On će izazvati i proširiti opasnu smutnju i nered na Zemlji, koji nisu zapamćeni od vremena poslanika Adema, alejhis-selam, pa do Sudnjeg dana. Na njega su Allahovi poslanici upozoravali svoje narode, opominjali svoje ummete i opisivali ga vidljivim i jasnim osobinama. Na njega je upozorio i naš Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:

“Nema nijednog poslanika, a da svoj ummet nije upozoravao na ćoravog lažljivca. On je, doista, ćorav, a vaš Gospodar nije ćorav, a među njegovim (Dedždžalovim) očima je napisano ‘kafir’.” (Muslim)

Dedždžal će biti u stanju da obmane i muslimane, tj. ljude koji ne nose istinsku vjeru u svojim srcima. Moglo bi biti da je današnja generacija veoma blizu susreta sa Dedždžalom.

Zašto?

Zato što postoje dva konkretna predznaka koje je najavio naš poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, a koji su vezana za Medinu. Oni označuju vrijeme dolaska Dedždžala. Ova dva predznaka su se već pojavila!!!

Neće ostati nijedno mjesto na Zemlji u koje neće ući Dedždžal, osim Meke i Medine, jer su mu ta dva grada zabranjena. Kada pokuša ući u njih, put će mu presjeći meleki koji će sa isukanim sabljama izaći pred njega. O ovome nam govori sljedeći hadis Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem:

“‘Dan El-Halas, a znate li šta je to dan El-Halas?’ (ponovio je tri puta). Pa su upitali: ‘Šta je to dan El-Halas?’‘To je dan u kojem će se Dedždžal popeti na Uhud i gledati u Medinu, pa će reći svojim sljedbenicima: ‘Vidite li onaj bijeli dvorac? To je Ahmedov mesdžid.’ Zatim će se približiti Medini, ali na svakom njenom prilazu će naići na meleka sa isukanom sabljom. Doći će do jedne obale, gdje će udariti nogom o tlo i cijela Medina će se potresti tri puta. Nakon potresa će svi munafici i veliki griješnici (fasici), bili žene ili muškarci, napustiti Medinu i pridružiti se njemu. To je dan El- Halas.’” (Hakim, “El-Mustedrak”)

A u drugom rivajetu stoji da će Dedždžal stajati na rubovima Medine i pitat će: “Čiji je onaj bijeli dvorac?” Odgovorit će mu: “To je Muhammedov (alejhisselam) dvorac.”
poslanikova dzamija taiba hotel
Poslanikova alejhisselam džamija je danas kao bijeli dvorac

Ovo je mudžiza Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koja pojačava iman vjernika. Poslanik nas obavještava da će Dedždžal gledati u njegov mesdžid koji će biti poput bijelog dvorca, a za njegova života je bio od čerpića i palminih grana. Međutim, on je danas, uistinu, bijeli dvorac. Svako ko je putovao u Medinu u posljednje vrijeme će posvjedočiti da Poslanikov mesdžid iz daljine izgleda kao biser ili kao dvorac među drugim zgradama.

O muslimani, probudite se i ozbiljno razmislite!

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je također predskazaoda će Medina u vrijeme pojave Dedždžala imati sedam glavnih ulaza:

Ebu Bekr, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:“Medinu neće pogoditi strahote Dedždžala. Medina će tada imati sedam kapija (prilaza), a na svakoj će kapiji stajati po dva meleka.”(Buharija)

Mogu se vidjeti na google maps

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Na medinskim se putevima nalaze meleci, pa u nju neće ući ni kuga ni Dedždžal.” (Buharija)

Ako pogledamo noviju kartu grada Medine, vidjet ćemo da danas postoji sedam glavnih ulaza u grad, i to iz pravca: Džedde, Mekke, Rabiga, Tebuka, aerodroma i dva iz pravca okolnih područja!

O muslimani, ustanite!!! Znajte ko su Jevreji cionisti. Izbjegavajte ih i budite spremni da se sa njima suočite u intelektualnoj, političkoj i ekonomskoj areni.

Ebu Derda, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:“Ko nauči prvih 10 ajeta (a u drugom predanju zadnjih 10 ajeta) sure Kehf, Dedždžal neće imati nikakve moći nad njim” (Muslim)

Pouzdano se zna iz Sahih hadisa da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u svojim dovama tražio utočište kod Allaha od Dedždžalovih smutnji, pa je to preporučio i svom ummetu. Slijedi jedna od tih dova koja se uči poslije posljednjeg tešehhuda (sjedenja u namazu):

“Allahumme inni e’uzu bike min ’azabil-kabri, ve min ‘azabi džehenneme, ve min fitnetil-mahja ve-l-memati, ve min šerri fitnetil-mesihi-d-dedždžali.”

(Značenje: “Allahu, prizivam Te da me sačuvaš od kaburske kazne, od kazne Džehennema, od iskušenja života i smrti, te od kušnji Mesiha Dedždžala.”)

To su činili i selefus-salih (ispravni prethodnici u vjeri). Oni su se uvijek oslanjali na Allaha, subhanehu ve te’ala, jer:

“…onome koji se u Allaha uzda, On mu je dosta…” (Et-Talak, 65:3)

Prisjetimo se čuvenog islamskog vojskovođe Halida ibn Velida. Prije nego je došlo do sukoba između muslimanske i bizantijske vojske, bizantijski vojskovođa je upitao Halida ibn Velida: “Vjeruješ li ti da je Muhammed Allahov poslanik”? Dobio je potvrdan odgovor. Potom je bizantijski vojskovođa rekao: “Ako vjeruješ, onda uzmi ovu bočicu otrova i popij je, neće ti se ništa dogoditi.” Halid ibn Velid je izašao pred vojsku, uzeo bočicu otrova, proučio sljedeće riječi: “Bismillahi, amentu billahi, tevekkeltu alellahi”, popio otrov i ništa mu se nije dogodilo.

Kada je Sa’d ibn Ebi Vekkas došao do nabujale rijeke Ed-Didžla, naredio je svojim vojnicima da je pređu, pa je njegova vojska počela da je prelazi kao da hodaju po samoj zemlji. Kada su to vidjeli Perzijanci, nisu vjerovali svojim očima, pa su povikali: “Tako nam Boga, mi se ne borimo protiv ljudi već protiv džinna.” Brzo su napustili grad Madain koji je olahko pao u ruke pobjedonosne muslimanske vojske.

O ummete, raduj se i budi strpljiv!!! In ša Allah, ponovo ćeš postati supersila.

Abdullah ibn Amr ibn El-‘As, radijallahu anhu, kaže: “Jednom prilikom smo bili kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i nešto pisali, kada ga neko upita: ‘Koji grad će prvo biti osvojen, Carigrad ili Rim?’ ‘Heraklijev grad će biti prvi (tj. Carigrad)’ – odgovori Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.” (Ahmed)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:

“Allah, dželle-šanuhu, mi je pokazao cijelu Zemlju. Vidio sam njen krajnji istok i krajnji zapad. Pokazano mi je da će moj ummet dostići do krajnjih granica istoka i zapada.” (Muslim)

U vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, krajnji istok je bila Kina, dok jekrajnji zapad bila Francuska.Historija je svjedok da islamsko osvajanje nije stiglo tako daleko. Međutim, to će se dogoditi u bliskoj budućnosti kada Allah, subhanehu ve te’ala, ponovo obraduje ovaj ummet slavom, ugledom, pobjedom i čvrstim položajem na Zemlji, in ša Allah (ako Bog da).

Imam Šafija je jedne prilike rekao: “Svi ljudi su poput mrtvih, osim onih koji posjeduju znanje. Svi oni koji posjeduju znanje spavaju, osim onih koji čine dobra djela. Svi oni koji čine dobra djela sami sebe zavaravaju, osim onih koji su u tome iskreni, a oni koji su iskreni uvijek su zabrinuti za svoje stanje!”

Izvor: Prisonerofjoy

Prijevod i obrada: Put vjernika

Related Articles

Back to top button