Islamske teme

Deset pitanja i odgovora (dr Kuduzović)

1. Sihr i ženidba

PITANJE: Već duže vrijeme pokušavam se oženiti, ali bezuspješno. Uvijek se pojavi nekakva odbojnost, kod mene ili kod druge strane. Na kraju sam ustanovio da je u pitanju sihr. Učena mi je rukja, imao sam terapije itd., a uspjeh je bio djelimičan. Da li ću imati nagradu na onome svijetu ako se ne oženim a ostanem čedan?

ODGOVOR: Brak je Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, sunnet, a neki ga učenjaci smatraju čak obavezom. Neki su ashabi izjavili da se neće ženiti, pa ih je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ukorio: “Ko zapostavi moj sunnet, ne pripada mi!” Mislim da se trebaš hitno oženiti dobrom muslimankom i tako upotpuniti svoj iman. Lakše ćeš se nositi sa šejtanom i njegovom vojskom koja uznemirava Allahove štićenike na Zemlji.

Ibn Mes’ud je govorio: “Kada bi moja supruga preselila poslije ikindija-namaza nastojao bih se oženiti do noći, jer bih se bojao da ne preselim te noći pa da sretnem Allaha neoženjen.” Po drugoj verziji, govorio je: “Kada bih bio neoženjen i znao da ću uskoro umrijeti, oženio bih se makar ne imao mogućnosti, bojeći se smutnje.” Po predanju, Muaz b. Džebel tražio je na smrtnoj postelji: “Oženite me! Ne želim sresti Allaha neoženjen.”

Zbog sihra ne brini. Mnogi su muslimani pod njegovim utjecajem pa žive i obožavaju Allaha, bore se protiv šejtana i njegovih pristalica. Molim Allaha da ti pomogne i opskrbi te čednom i pobožnom ženom!
_____________________________________________

2. Udaja bez dozvole staratelja

PITANJE: Da li se mladić može oženiti djevojkom koju mnogo voli bez pristanka njenog staratelja? Tačnije rečeno, je li dopušteno da se ona ”ukrade”? Allah vas nagradio!

ODGOVOR: Kako se rodila tolika ljubav? Ako su imali kontakt i tako se zavoljeli, grješni su, tim prije jer u islamu ne postoji ašikovanje, to je praksa nevjernika koju su mnogi muslimani objeručke prihvatili. Po mišljenju apsolutne većine islamskih pravnika, zabranjeno je da se djevojka uda bez dopuštenja svog staratelja. Ovaj stav zauzeli su na osnovu Aišinog, radijallahu anha, predanja u kojem stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upozorio: “Koja god žena uda sama sebe, njen brak je ništavan, njen brak je ništavan, njen brak je ništavan.”

Ovaj hadis vjerodostojnim smatraju Tirmizi, Ebu Avvane, Ibn Hibban, Ibn Huzejme, Hakim i brojni drugi muhaddisi, a prethodno mišljenje zastupaju sljedeći autoriteti: Omer b. Hattab, Alija, Ibn Abbas, Ebu Hurejre, Ibn Musejjib, Nehai, Sevri, Ibnul-Mubarek, Ishak, Evzai i pravnici malikijske, šafijske, hanbelijske i bukvalističke pravne škole.

Stoga, brak nije ispravan ako se djevojka ”ukrade”, makar da su i ona i njen “momak” vjernici; zar vjernici nisu najpreči da čuvaju Allahove granice?! Molim Allaha, dželle šanuhu, da nas uputi na ono što je najbolje.
______________________________________________

3. Istihara namaz

PITANJE: Koliko rekata ima istihara-namaz, i koja se dova uči tom prilikom?

ODGOVOR: Istihara-namaz je zaseban namaz, i sastoji iz dva rekata. Klanja se kao sabahski farz, odnosno sunnet. Nakon namaza treba proučiti dovu: “Allahumme, inni estehiruke bi ilmike ve estakdiruke bi kudretike…” koja se može pronaći i u knjizi Put pravog muslimana, 1/343. Bitno je naglasiti da nakon istihara-namaza ne treba čekati nekakav poseban znak, san i sl., već se treba osloniti na Allaha i učiniti ono šta čovjek smatra najispravnijim po određenom pitanju, a Allah najbolje zna.
____________________________________________

4. Iskup za blud

PITANJE: Jedan moj prijatelj živio je s jednom djevojkom šest godina bez vjenčanja. Da li će za to biti grješan? Drugim riječima, može li se čovjek iskupiti za blud? Allah vas nagradio!

ODGOVOR: Svevišnji Allah rekao je: “Reci: ’O robovi Moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti. On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.’” Ne postoji nijedan grijeh koji čovjek počini pa se iskreno pokaje a da mu Uzvišeni Allah neće oprostiti, makar se radilo o širku. Da bi pokajanje bilo primljeno, mora ispuniti sljedeće uvjete: prvo, osjećanje kajanja i tegobe u duši; drugo, traženje oprosta od Allaha, dželle šanuhu; i, treće, čvrsta odluka da više nikada neće učiniti isto.

Ako se radi o nepravdi nanesenoj ljudima, pored spomenutih uvjeta mora tražiti halala od onih koje je oskrnavio. Ako ijedan od ovih uvjeta izostane, pokajanje nije ispravno, a Allah najbolje zna.
______________________________________________

5. Muževa ponuda razvoda braka

PITANJE: Ako čovjek svojoj ženi ponudi razvod braka (da se vrati svojim roditeljima), a ona odbije i želi ostati s njim, da li se to tretira kao razvod?

ODGOVOR: Ponuda razvoda braka (ar. et-tahjir) nije isto što i nijjet za razvod. Suprug može ponuditi svojoj ženi da odabere između razvoda ili ostanka u braku. Ako odluči da ostane s njim u bračnoj vezi, ta ponuda neće nimalo utjecati na bračni ugovor sklopljen između njih. Aiša, radijallahu anha, kaže: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ponudio je svojim suprugama razvod ili ostanak s njim, pa smo odabrale Allaha i Njegovog Poslanika, i to nam se nije računalo kao razvod braka.”

Mesruk je upitao Aišu, radijallahu anha, u vezi s ponudom razvoda braka, na šta je odgovorila: “Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, ponudio nam je razvod, pa je li se to računalo kao razvod braka!” Mesruk je kasnije govorio: “Nema smetnje u tome ponudio čovjek svojoj ženi razvod jedanput ili stotinu puta, ako izabere da ostane kod njega.” To je ujedno i stav autoriteta četiri pravne škole. A Allah najbolje zna.
_______________________________________________

6. Uzimanje kamatnih kredita

PITANJE: Da li je dopušteno uzeti kamatni kredit s obzirom na tešku situaciju i činjenicu da čovjek nema svoju imovinu?

ODGOVOR: U hadisu koji je zabilježio imam Muslim, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, objasnio nam je stvarnost ovoga svijeta rekavši: “Ovaj je svijet zatvor za vjernika, a užitak za nevjernika.” Zatvor za vjernika jer mora živjeti po određenim normama, principima i pravilima koje ne smije kršiti s jedne, a mora obavljati određene propise i ne smije ih zanemariti, s druge strane.

Poslovanje uz kamatu, koje je strogo zabranjeno Kur’anom, hadisom i konsenzusom islamskih učenjaka iz prvih i potonjih generacija spada u prvu kategoriju šerijatskih zabrana. Uzvišeni Allah obraća se svim vjernicima: “O vjernici, bojte se Allaha i ostavite što je preostalo od kamate, ako ste vjernici. Ako ne učinite, navješćuje vam se rat od Allaha i Poslanika Njegovog.”

Subhanallah, da ne postoji nijedan drugi argument da je kamata zabranjena, ovaj ajet ne samo da bi bio dovoljan već više nego dovoljan. U drugom ajetu Uzvišeni kaže: “A Allah je dopustio trgovinu, a zabranio kamatu.” U jednom hadisu stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Potrošiti srebrenjak svjesno zarađen na osnovu kamate gore je kod Allaha od trideset i šest nemorala.“

Ovi dokazi su jasan pokazatelj da je poslovanje uz kamatu jedan od najvećih grijeha u Allaha, dželle šanuhu. Na osnovu toga, strogo je zabranjeno uzimanje kamatnog kredita za izgradnju stambenog objekta ili u druge svrhe. Nije uvjet da musliman posjeduje vlastitu kuću. Bolje mu je živjeti u zajednici s roditeljima ili iznajmiti skroman stambeni prostor ili naći neko drugo alternativno rješenje nego izazvati srdžbu Gospodara svjetova.

Stoga savjetujemo uvaženom bratu da ne prilazi kamatnim ustanovama, a “ko ostavi nešto Allaha radi, Allah će mu to boljim zamijeniti”, govorio je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji je zabilježio imam Ahmed sa ispravnim lancem prenosilaca.
__________________________________________________

7. Namaz u prostoriji gdje ima alkohola

PITANJE: Često posjetim svog rođaka i klanjam kod njega, a u sobi u kojoj klanjam ima alkoholnih pića. Je li moj namaz ispravan? Allah vas nagradio!

ODGOVOR: Tebi je, prije svega, obaveza nasavjetovati rođaka i ukazati mu na zlo koje se nalazi u njegovoj kući. A kada je riječ o namazu u prostoriji u kojoj se nalazi kakvo opojno piće, on je ispravan. Prisustvo alkohola ne utječe na ispravnost namaza ako se ispune svi uvjeti (šartovi), elementarni (ruknovi) i obavezni dijelovi namaza (vadžibi), a Allah najbolje zna.
________________________________________________

8. Namaz i hamajlije

PITANJE: Da li je ispravan namaz čovjeka koji na sebi nosi hamajliju?

ODGOVOR: Islamski učenjaci jednoglasni su u mišljenju da vješanje hamajlija na kojima je ispisano nešto osim kur’anskih ajeta ili hadiskih dova nije dozvoljeno. Kada je riječ o hamajlijama na kojima su ispisani ajeti i vjerodostojne dove iz sunneta, njih je, po preferirajućem mišljenju, zabranjeno nositi, na osnovu općenite zabrane i preventivnog sankcioniranja (sedduz-zeria).

Na ovu našu konstataciju ukazuje izjava Ibrahima Nehaija: “Ashabi i tabiini prezirali su vješanje svih vrsta hamajlija, čak i onih na kojima su ispisani ajeti ili bilo šta drugo.” Svemogući Allah rekao je: “Ako te Allah nekakvom nevoljom pogodi, pa, niko je osim Njega ne može otkloniti…” Dakle, vješanje hamajlija zabranjeno je, ali i pored toga ne znam da postoji dokaz na osnovu kojeg se može kazati da je namaz čovjeka koji nosi hamajliju neispravan, a Allah najbolje zna.
______________________________________________

9. Prispijevanje u džemat

PITANJE: Kako će čovjek koji zakasni u džemat klanjati propuštene rekate? Allah vas nagradio!

ODGOVOR: Onaj ko zakasni na određeni broj rekata u obzir će uzeti broj rekata na koje je stigao od prvog rekata koji je klanjao sa imamom, a nakon što imam preda selam klanjat će propuštene rekate. Dakle, slijedit će imama u svemu dok on ne preda selam, zatim će samostalno završiti namaz.

Naprimjer, ako stigne na četvrti rekat, slijedit će imama na zadnjem sjedenju, pa će, nakon što imam preda selam, ustati na drugi rekat (imamov četvrti rekat tretira kao njegov prvi rekat), zatim će, poslije drugog rekata, sjesti na tešehhud, a nakon toga će normalno završiti svoj namaz kao da nije ni klanjao iza imama.

Isti je slučaj sa svim namazima, bez obzira na rekat na koji čovjek stigne. Broj sjedenja se u ovome slučaju razlikuje od namaza do namaza, ali i od toga na koji je rekat čovjek stigao. Prilika je napomenuti da se, po većini učenjaka, na rekat stiže time što se bar jednom izgovori predviđeni zikr na ruku’u (subhane Rabbijel-azim), prije nego što se imam počne dizati s ruku’a.
___________________________________________

10. Sedždei-tilavet

PITANJE: Kada se prouči ajet sedžde, da li je obaveza ustati i učiniti sedždu ili se sedžda može učiniti u sjedećem položaju?

ODGOVOR: Kada se čini ta sedžda bolje je ustati pa iz stojećeg položaja pasti na sedždu nego iz sjedećeg, ali su oba postupka ispravna. To zastupaju neki šafijski, hanbelijski i neki drugi pravnici. Prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, činio sedždu zahvale (sedžei-šukr) iz stojećeg položaja. Ovo se, također, zaključuje iz činjenice da je dobrovoljni namaz obavljen stojeći bolji od namaza obavljenog sjedeći.

Buharija i Muslim zabilježili su da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u poznim godinama života noćni namaz klanjao u sjedećem položaju. Kada bi učenje priveo kraju, ustao bi i činio ruku’ pa sedždu. I to nam ukazuje da je sedžda iz stojećeg položaja vrednija i potpunija, jer tada svi dijelovi tijela padaju na tlo, za razliku od sedžde iz sjedećeg položaja.

Iz knjige “Fetve – pravne decizije (pitanja i odgovori)” – dr Safet Kuduzović

Izvor:n-um.com

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button