Islamske teme

Deset znakova Kijametskog dana?

Pitanje:

Muslim bilježi hadis u kojem Allahov Poslanik, s. a. v. s., kaže: „Kijametski dan neće nastupiti sve dok ne budete vidjeli deset znakova.“

Navedi samo sedam od njih?

Odgovor: Znakovi Kijametskog dana su:
1- dim,
2- Dedždžal,
3- životinja iz zemlje,
4- izlazak Sunca sa zapada,
5- silazak Isaa, a. s.,
6- Je’džudž i Me’džudž,
7- potres (utonuće zemlje) na istoku,
8- potres (utonuće zemlje) na zapadu,
9- potres (utonuće zemlje) na Arapskom poluotoku, i
10- posljednji, vatra koja će se pojaviti u Jemenu a koja će ljude goniti ka njihovom pristaništu.

Iz fetvi i predavanja šejha Muhammeda ibn Saliha el-Usejmina

Related Articles

Back to top button