Islamske teme

Devet odlika i prednosti koje musliman gubi ako zanemari sabah-namaz

Piše: dr. Zaglul el-Nedžar / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Namaz u islamu ima uzvišeno mjesto, jer je temelj ove vjere i drugi je stub islama. Kada je propisan namaz, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je uzdignut na nebo da bi primio Božansku zapovijed o načinu obavljanja namaza, broju rekata i njegovim oblicima. Zbog toga namaz općenito ima svoju iznimnu vrijednost i za njegovo izvršavanje slijedi velika nagrada, ali je sabah-namaz izdvojen po svojoj vrijednosti i veličini nagrade i sevaba, i kao da je on dokaz iskrenog vjerovanja (iman) i jasan znak čistoće i oslobođenosti od licemjerstva. I ko zanemari i propusti klanjanje sabah-namaza, izgubio je ogromnu nagradu i prednosti, među kojima su i sljedeće:

– Gubitak dokaza o oslobođenosti od licemjerstva, kao što je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Najteži namazi licemjeru (munafiku) su jacija i sabah.” (Buharija)

– Gubitak jednog od uzroka i razloga za ulazak u Džennet. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ”Ko klanja sabah i ikindiju (berdejni), ući će u Džennet.” (Buharija i Muslim)

– Gubitak jednog od uzroka spasa od džehennemske vatre, kao što je došlo u hadisu: ”Vatra neće pržiti ni jednog vjernika koji je klanjao namaz prije izlaska i namaz prije zalaska sunca.” (Muslim)

– Gubitak Allahove pomoći i zaštite. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ”Ko klanja sabah-namaz, on je pod Allahovom zaštitom.” (Muslim)

– Gubitak nagrade za klanjanje namaza cijelu noć, kao što je rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejihi ve sellem: ”Ko klanja jaciju u džematu, imat će nagradu kao da je klanjao pola noći, a ko klanja jaciju i sabah u džematu, imat će nagradu kao da je klanjao cijelu noć.” (Tirmizi)

– Gubitak susreta s melekima i neupisivanja njegovog imena u njihove listove. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ”Nad vama naizmjenično bdiju meleki dana i meleki noći, a sastaju se (smjenjuju se) na sabahskom i ikindijskom namazu. Zatim se meleki koji su među vama noćili uzdižu na nebesa, pa ih Allah, dželle šanuhu, pita – a On najbolje zna: ‘U kakvom stanju ste ostavili Moje robove?’, a meleki odgovore: ‘Ostavili smo ih dok su klanjali namaz i zatekli smo ih da klanjaju namaz.”’ (Buharija)

– Gubitak svjetla ili nura na Sudnjem danu, kao što je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Obraduj one koji su u tmini noći išli u džamije potpunim svjetlom na Sudnjem danu.” (Ebu Davud)

– Gubitak sevaba i nagrade u vrijednosti cijelog dunjaluka i onoga što je na njemu, kao što je došlo u hadisu: ”Dva rekata sabahskog sunneta su bolja od dunjaluka i svega što je na njemu.” (Muslim) Pa, kad je tolika nagrada za sabahski sunnet, kolika je tek nagrada za klanjanje sabahskog farza?!

– Gubitak mnoštva dobra, hajrata, berićeta i blagoslova. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ”Kada bi ljudi znali vrijednost jacije i sabaha, došli bi da klanjaju makar pužući.” (Buharija)

Ko zanemari sabah-namaz, jedina ”korist” koju će ostvariti je to što će malo duže spavati, a ko uskrati sebi malo sna i ustane da klanja sabah-namaz, uspjet će na ovome i na budućem svijetu.
Izvor:saff.ba

Related Articles

Back to top button