Islamske teme

Devet stvari koje nimalo ne koriste onom ko ih posjeduje

Postoji 9 stvari onome ko ih posjeduje neće nimalo koristiti, niti na dunjaluku niti na ahiretu:

ZNANJE KOJE SE NE PRIMJENJUJE;
Djelo ibadeta koje nije u skladu s praksom Muhammeda, s.a.v.s., i u kojem nema iskrenosti;
Imetak koji se ne troši na Allahovom Putu, te se njime neće okoristiti ni njegov vlasnik, niti će ga voditi ka dobru na ahiretu;
SRCE U KOJEM NEMA LJUBAVI PREMA ALLAHU UZVIŠENOM, ČEŽNJE ZA NJIM I BORAVKOM U NJEGOVOJ BLIZINI;
Tijelo koje se ne pokorava Allahu Uzvišenom i ne služi Njegovu vjeru;
Ljubav s kojom se ne pokazuje pokornost Voljenome i izvršavaju Njegove naredbe;
Vrijeme u kojem rob ne pokušava nadoknaditi propušteno ili uraditi neko dobro ili ibadet Allahu Uzvišenom;
Razmišljanje o nečemu što neće koristiti ni na dunjaluku niti na ahiretu;
Strah ili nadanje od onoga čija je kika u Allahovoj ruci, koji je zatočenik u Njegovoj vlasti, koji sam sebi ne može korist pribaviti, nedaću od sebe otkloniti, koji ne posjeduje ni život, ni smrt, ni čas proživljenja.
Najveća propast od svega spomenutoga jeste gubljenje vremena i upropaštavanje srca. Upropaštavanje srca počinje s davanjem prednosti dunjaluku nad ahiretom, a vrijeme se gubi nadom u dug život. Svako zlo se krije u slijeđenju strasti i nadi u dug život, a svaki je uspjeh vezan za slijeđenje jasne upute i pripremanju za dan povratka Allahu Sveznajućem. A od Njega je svaka pomoć i podrška!

Zaista je čudno kad čovjek ima neku ovosvjetsku potrebu, on svu svoju želju i brigu usmjeri Allahu, da mu On riješi taj problem, ali se nikada ne brine o životu svoga srca, niti od Allaha Uzvišenog moli da mu srce sačuva od smrti neznanja i zablude, i da ga izliječi bolesti strasti i sumnji. A kad srce umre, čovjek i ne osjeća da čini grijeh.

Autor: Ibn Kajjim El-Dževzijje

Za Akos.ba pripremio: Nedim Botić

Izvor:akos.ba

Related Articles

Back to top button