Islamske teme

“Doći će vrijeme kada će šejtan…”

Poznati su mnogi hadisi Poslanika,a.s. koji počinju sa “doći će vrijeme kada”, jedan od takvih je i ovaj hadis koji najavljuje da će i šejtan imati udjela u djeci.

Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Doći će vrijeme kada će i šejtan imati udjela u djeci ljudi! Bi rečeno: I to će se desiti o Allahov Poslaniče?! Reče: Da! Rekoše: Kako ćemo raspoznati tu djecu? Reče: Neće se sramiti i neće biti milosna!“ (el-Džami’ el-Kebir, Sujuti, br.25700.)

Related Articles

Back to top button