Dove

Dovite za svoje roditelje, budite im trajna sadaka!

Tražite od Allaha dž.š. da im podari zdravlje, vjeru i da im oprosti grijehe koje su napravili tokom života u svakoj dovi koju upućujete tokom dana, pogotovo ako su se jedno ili oboje vaših roditelja vratili Allahu. Nema boljeg poklona od iskrene dove, pogotovo od ako je upućena od djeteta koje je na Pravom Putu.
“Kada čovjek umre, prestaju mu teći sevapi za djela, izuzev u tri slučaja: trajne sadake, korisnog znanja ili dobrog djeteta koje mu uči dovu!”
Najdivnije dove se mogu pronaći u Kur’anu:
“Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. kad jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: “Uh!” – i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim. ” (Kur’an, 17:23)
“Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali!” (Kur’an, 17:24)
“Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim.” (Kur’an, 29:8)
“Gospodaru naš, oprosti meni, i roditeljma mojim, i svim vjernicima – na Dan kad se bude polagao račun!”

Sanin Musa

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button