Islamske teme

Dokazanom lažovu se ne vjeruje ni kad istinu govori

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Mudri i pobožni čovjek rekao je svome sinu: ”Sine moj, želim te posavjetovati, pa poslušaj moje savjete, jer ćeš od njih imati koristi na ovom i na budućem svijetu.

Sine moj, nema pameti onaj ko ne ispunjava obećanja, nema čovječnosti onaj ko nije istinoljubiv, nema plemenitosti onaj ko nema stida.

Sine moj, nema korisnijeg blaga od znanja, niti većeg bogatstva od blagosti, niti boljeg porijekla od lijepog ahlaka, niti jasnijeg dokaza od smrti.

Sine moj, nema težeg tereta od grijeha, niti boljeg ibadeta od razmišljanja, niti većeg zla od laži.

Sine moj, nema goreg siromaštva od neznanja, niti goreg poniženja od pohlepe, niti gore sramote od škrtosti, niti većeg bogatstva od zadovoljstva.

Sine moj, ko se bori protiv istine bit će poražen, ko napada na čast muslimana i izlaže ih sramoti, Allah će njega izložiti sramoti, ko je zadivljen svojim mišljenjem u zabludi je.

Sine moj, ko je ohol prema ljudima bit će ponižen, ko se savjetuje neće se kajati, ko se druži s učenima bit će poštovan, a ko sjedi s glupacima bit će prezren.

Sine moj, ko malo govori ne boji se loših posljedica, ko je poznat kao lažov, njemu se ne vjeruje ni kad istinu govori, ko se pokorava svojoj strasti bit će osramoćen.”

Related Articles

Back to top button