Dove

DOVA ZA SLOGU I LJUBAV U VAŠOJ PORODICI

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim Hvala Ti Allahu, koji si učinio vjeru najjačom sponom među muslimanima i koji si u časnoj Objavi Kur’anu naredio slogu i ljubav među ljudima,zabranio neslogu,svađu i mržnju.Neka Si slavljen Allahu, koji Si nam uputio ove riječi preko poslanika Muhammeda a.s.: “Allah dž.š. će reći na sudnjem danu:Gdje su oni koji su se voljeli međusobno samo radi Allahove veličine.Staviću ih u Svoj hlad,kada nema drugog hlada Osim Moga.Dužan Sam ukazati Svoju ljubav onima koji se vole u Moje ime,koji se pomažu u Moje ime i koji se sastaju u Moje ime.Onima koji se vole u Moje ime dat ću balkone od svjetla, na kojima će im zavidjeti pejgamberi i šehidi.” Dragi Allahu, daj da u našim srcima vlada sloga i mir! Allahu, neka bude u mojo porodici i u porodicama svih muslimana ljubavi i blagostanja! Odstrani od nas neslogu,mržnju i svaku bruku! Allahu, sačuvaj mi porodicu i sve muslimanske porodice od razdora i svađe i neka je Tvoje blagostanje nad svim muslimanima-Islamske zajednice. Svemogući Allahu, daj da se radi Tebe slažemo i volimo onako kako si ti rekao u Kur’anu: “Muslimani su svi braća…”.Allahu, neka je Tvoj rahmet i spas na Muhammeda a.s. na njegov časni rod i ashabe! AMIN

Izvor Fb: Islamska Omladina

Related Articles

Back to top button