Dove

DOVA ZA VRAĆANJE DUGOVA

Od Alije, r.a., prenosi se da je kod njega došao rob (mukateb) koji nije mogao da isplati duga za svoje iskupljenje a koji je tražio da mu Alija, r.a., pomogne u tome. Kazao je Alija, r.a.,: ‘Zar ne želiš da te podučim dovi koju je mene podučio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi tvoj dug bio velik kao brdo Sirin, Allah bi ti olakšao njegovo vraćanje.’ Kazao je, reci: „Gospodaru moj, učini me svojim halalom neovisnim od tvoga harama, i tvojom dobrotom me opskrbi i učini neovisnim od bilo koga mimo tebe.“

„Allahumme-kfini bi halalike a’n haramike, ve agnini bi fadlike a’mmen sivake.“(Ahmed,Tirmizi, šejh Albani ga je ocijenio dobrim-hasen u više svojih knjiga: Es-Sahiha, 1/532, broj: 266; Sahih ve daif sunnen Et-Tirmizi, 8/63, broj: 3563; Sahihut-tergib vet-terhib, 2/360, broj: 1820)

Spomenuta dova na arapskom glasi: ‘اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ ‘

Napomena:

Učenje spmenute dove nikako ne znači poigravanje i odugovlačenje sa vraćanjem duga kojeg insan uzme.

Ispravno shvatanje ovog hadisa biva na način da insan poduzme sve što je u njegovoj mogućnosti kako bi vrati dug u zakazanom terminu, a u svemu tome moli Allaha ovom dovom da mu olakša u tome.

Priredio: Pezić Elvedin

(minber.ba)

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button