Islamske teme

Dova zahvalnosti: Divan način kako se zahvaliti Allahu, dž.š.

Čuveni alim Hasan el-Basri bi prije svakog svog govora izgovarao zahvalu našem Gospodaru, dragom Allahu, dž.š.
Činio je to tako divnim i osjećajnim riječima, da bi svako srce zadrhtalo kad bi čulo te riječi o blagodatima kojima nas je opskrbio naš Gospodar. Njegova dova zahvalnosti glasi:

„Hvala Allahu, Gospodaru naš, Tebi hvala zato što si nas stvorio, opskrbio, uputio, podučio, spasio i otklonio od nas nevolje.
Tebi hvala na islamu i Kur’anu.
Tebi hvala na porodici, imetku i zdravlju. Hvala Ti što što si nam potčinio neprijatelje, pružio nam blagodati, dao sigurnost nama, ujedinio naše skupine i učinio dobrim zdravlje naše.

Gospodaru naš, sve što smo tražili od Tebe, Ti si nam to dao, pa neka je Tebi velika hvala na tome. Tebi pripada hvala na svim blagodatima koje si nam dao prije i sada, tajno ili javno, posebno ili zajedno, u prisustvu ili odsustvu.
Tebe hvalimo dok ne budeš nama zadovoljan i Tebi je hvala kad budeš nama zadovoljan.“
(Izvor: Ebu Mus’ab Rijad ibn Abdurrahman el-Hakil, „Kako zahvaljivati na blagodatima“, 2007. godina, str. 24.)
Dok budete čitali ovu dovu, nastojte da razmišljate o blagodatima koje nabraja Hasan Basri, ali razmislite i o svemu onome čime je Allah, dž.š., nas opskrbio.

Zahvalite se našem Gospodaru na onome što nam je dao, jer zaista je mnogo više stvari koje imamo od onih koje nemamo. Mnogi ljudi su dana bolesni, siromašni, uskraćeni za mir i sigurnost, dok mi uživamo u mnogo čemu. Zahvalnost na blagodatima je najbrži put do sreće, ali i put koji vodi ka ljubavi i zadovoljstvu Allahu, dž.š.

Za Akos.ba piše: Nedim Botić
Izvor:akos.ba

Related Articles

Back to top button