Dove

Dragi muslimani, zašto ne dovite dovama Allahovih poslanika?

Svaka upućena dova, stiže do Allaha. Nečija dova bude primljena, neka promijeni tok čovjekove sudbine, dok određene dove, mogu biti zabilježene i ostavljene u obliku dobrih djela, za Dan polaganja računa.
Uglavnom dovimo na maternjem jeziku a nerijetko tražimo i dove, koje su napisane na arapskom. Isto tako, često pitamo imame i učene ljude, o dovama u posebnim prilikama, recimo dove za otklanjanje straha, za uspjeh, za potomstvo i sl.

Međutim, muslimani slabo obraćaju pažnju, a mislim još manje koriste, kur’anske dove, kojima su Božiji poslanici, alejhimu selam, dovili Allahu, dž.š. Definitivno, to su najjače dove, jer su dolazile direktno od najodabranijih Allahovih robova. To su dove, koje je Allah uslišavao. To su dove, koje su imale posebno mjesto kod Allaha. Jedna od posebnih odlika tih dova, jeste što se one nalaze u Kur’anu, Allahov su govor.
Većina poslaničkih dova, spomenutih u Kur’anu, upućivane su u trenutcima iskušenja, kajanja, bolesti, traženje pomoći, oprosta i nade. Iako tekstualno kratke, poslaničke dove su veoma sadržajne, što ukazuje, da su Božiji poslanici, srcem i dušom, tražili ono najvažnije, njima neophodno za poslaničku misiju ili riješenje njihovog problema ili potrebe, u kojoj su se našli.

Zbog bereketa ovih dova, preporučujem vam, da u stanjima iskušenja, problema, bolesti i sl., obraćate se Allahu, dž.š., dovama, koje su koristili Božiji poslanici a spomenute se u Kur’anu. Gledajte, da se Allahu spomenutim dovama, obraćate tokom noćnog namaza, posebno dok ste na sedždi, jer ste tada najbliži Gospodaru. Dakle, izaberite zadnju trećinu noći kao najbolje vrijeme a sedždu, kao najbolje mjesto.
– Dova Junusa, a.s. Jedna od najboljih dova kad je u pitanju traženje oprosta od Allaha, priznanje vlastite odgovornosti za počinjenje grijehe, kao i dova za izbavljenje iz problema i teškoća. Sa ovom dovom, započnite svoje obračanje Allahu.“Nema drugog Boga osim Tebe! Hvaljen neka si! A ja sam se zaista ogriješio!” (El-Enbija, 87)

– Dova Ejuba, a.s. Učinkovita dova za otklanjanje bolesti. „Mene je nevolja snašla a Ti si od milostivih najmilostiviji.“ (El-Enbija, 83.)
– Dova Zekrijaha, a.s. Dova za otklanjanje prepreka u dobijanju potomstva.“ Gospodaru moj, ne ostavljaj me sama, a Ti si Najbolji Nasljednik.“ (El-Enbija, 89)
– Dova Nuha, a.s. Desi se, da se čovjeku učini velika nepravda, da se zavidnici i pokvarenjaci okome na Allahovog roba. Neka dovi riječima Nuha, a.s.,:“ Ja sam pobijeđen, pa Ti pomozi. (El-Kamer, 10.)

Za Akos.ba piše: Saudin Cokoja

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button