Islamske teme

Emanet i odgovornost Ramazana

Ramazan nije samo blagodat, to je mjesec koji je emanet i odgovornost. Prenosi se da se Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, popeo na minber i rekao: „Amin, amin, amin!“ Pa su ga upitali: „O Allahov poslaniče, šta je značilo ono aminanje?“, pa im je rekao: „Došao mi je Džibril.“

Poslao ga Allah, sišao odozgo, iza sedam nebesa, jer Allah pozove Džibrila pa mu kaže šta treba pa ga onda spusti na Zemlju. Dalek je put prešao Džibril da bismo ti i ja čuli sada ovu poruku, nije nebitna:
„Došao mi je Džibril i dovio je tri stvari, a ja sam aminovao.“ Allah poslao Džibrila da uputi dovu, a Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, amina na nju. Pa Džibril i Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, dove Allahu: „Propao je, propao je, propao je onaj ko dočeka Ramazan a ne bude mu oprošteno.“

Iz Ramazana možeš izaći kao pobjednik ili kao gubitnik, nema između. Nije to samo blagodat koju hoćeš ili nećeš iskoristiti, kao mogu i ja bez toga, nego ćeš je iskoristiti i sebe okoristiti, promijeniti i popraviti, ili ću biti od onih protiv kojih su dovili Džibril i Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.

Imamo još dvije situacije gdje je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dovio protiv:

„Propao je onaj ko doživi starost jednog ili dva roditelja, a ne budu mu sebeb da uđe u Džennet.“
„Propao je onaj u čijem se prisustvu spomenem, a ne donese salavat na mene.“

Ovo su tri stvari koje su jako bitne: iskorištavanje svakog Ramazana do kraja života, dobročinstvo prema roditeljima i poštivanje Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u svakoj stvari, velikoj ili maloj, pa čak i njegovog imena kad se spomene donošenjem salavata.

Jasmin Durić, prof.

Izvor:n-um.com

Related Articles

Back to top button