Islamske teme

Gdje je Allah?

Vehabijska zabluda ili vjerovanje pravih muslimana

Nepobrojni dokazi iz Kur’ana i sunneta Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jasno i nedvosmisleno ukazuju da je Naš gospodar, Allah, dželle še’nuh, daleko uzvišen iznad Svojih robova i općenito svih stvorenja. Uzvišeni, nakon što je stvorio sedam nebesa i Zemlju, uzvisio je se nad Aršom, koji je Njegov prijestol i najveće stvorenje, iz mudrosti koju je želio a ne radi potrebe za tim. Allah, azze ve dželle, je bio i uvjek će biti uzvišen iznad svih Svojih stvorenja istinski, Svojim bićem, gospodarstvom i veličanjem u srcima vjernika.

Iako sljedbenici zablude negiraju da je Allah, azze ve dželle, Svojim bićem daleko uzvišen nad svim stvorenjima, na to vjerovanje, pored kur’ansko – hadiskih tekstova, upućuje i zdrav razum, ali za one koji ga nisu izopačili raznim filozofskim i novotarskim zabludama.

Allah, subhanehu ve te’ala, na mnogo mjesta u Kur’anu općenito nas obaveštava da je Uzvišen, pa kaže: “Hvaljen neka je On i vrlo visoko iznad onoga kako Ga oni opisuju!” (Prijevod značenja, El-En’am, 100) “On zna nevidljivi i vidljivi svijet, On je Veličanstveni i Uzvišeni.” (Prijevod značenja, Er-R’ad, 9) “Neka je hvaljen On i vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim!” (Prijevod značenja, Junus, 18)

“Hvaljen neka je On i vrlo visoko iznad onoga što oni govore!” (Prijevod značenja, El-Isra, 43) “To je zato što Allah – postoji, a oni koje oni, pored Allaha, dozivaju – ne postoje, i zato što je Allah uzvišen i velik.” (Prijevod značenja, El-Hadždž, 62)

Zatim, u sedam kur’anskih ajeta, dželle še’nuh, nas je obavjestio da je se uzvisio iznad Arša, pa kaže: “Gospodar vaš je Allah, koji je nebesa i Zemlju u šest dana stvorio, a onda se uzvisio iznad Arša; On tamom noći prekriva dan, koji ga u stopu prati, a Sunce i Mjesec i zvijezde se pokoravaju Njegovoj naredbi. Samo On stvara i upravlja! Uzvišen neka je Allah, Gospodar svjetova!” (Prijevod značenja, El-E’araf, 54)

“Gospodar vaš je Allah, koji je nebesa i Zemlju za šest dana stvorio, a onda se uzvisio nad Aršom.” (Prijevod značenja, Junus, 3) “Allah je nebesa, vidite ih, bez stubova podigao, i onda se iznad Arša uzvisio…” (Prijevod značenja, Er-R’ad, 2) “Milostivi, nad Aršom se uzvisio.” (Prijevod značenja, Ta-Ha, 5) “…koji je za šest dana nebesa i Zemlju i ono što je među njima stvorio, a onda se iznad Arša uzvisio; On je Milostivi i upitaj o Njemu onoga koji zna.” (Prijevod značenja, El-Furkan, 59) “Allah je nebesa i Zemlju i ono što je između njih u šest dana stvorio, a onda se nad Aršom uzvisio; vi, osim Njega, ni zaštitinika ni posrednika nemate, pa zašto se ne urazumite?” (Prijevod značenja, Es-Sedžde, 4) “U šest dana On je nebesa i Zemlju stvorio, i onda se nad Aršom uzvisio…” (Prijevod značenja, El-Hadid, 4)

Na drugom mjestu Uzvišeni nas obavještava da se određene stvari k njemu uzdižu, kao dobra djela, meleki, Isa, alejhis-selam i dr., pa kaže “Ako neko želi ponos, pa – u Allaha je sav ponos! K Njemu se dižu lijepe riječi, i dobro djelo On uzdiže i prima.” (Prijevod značenja, Fatir, 10) “I kada Allah reče: ‘O Isa, dušu će ti uzeti i k Sebi te uzdignuti i spasiću te od nevjernika…” (Prijevod značenja, Alu Imran, 55)

“On upravlja svima, od neba do Zemlje, a onda se sve to Njemu uzdiže u danu koji, prema vašem računanju vremena, hiljadu godina traje.” (Prijevod značenja, Es-Sedžde, 5) “… k Njemu se penju meleki i Džibril u danu koji pedeset hiljada godina traje.” (Prijevod značenja, El-Me’aridž, 4)

Ebu Musa El-Eš’ari, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “… Njemu se dižu djela počinjena u noći prije dijela počinjenih u danu i djela počinjena u danu prije dijela počinjenih u noći.” Bilježi ga Muslim (1/161-162).

Zatim nas, azze ve dželle, obavještava da je On na nebesima i iznad stvorenja, pa kaže: “Jeste li sigurni da vas Onaj koji je na nebesima neće u zemlju utjerati, kad se ona počne iznenada tresti?” (Prijevod značenja, El-Mulk, 16) “Allahu se klanja sve živo na nebesima i na Zemlji, u prvom redu meleki, i oni se ne ohole, boje se gospodara svoga koji je iznad njih, i čine ono što im se naredi.” (Prijevod značenja, En-Nehl, 49-50)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao je jednom prilikom robinju: “Gdje je Allah?” – a ona je odgovorila: “Na nebesima!” Zatim je upitao: “A ko sam ja?” Rekla je: “Allahov Poslanik!” Nakon toga Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče njenom vlasniku: “Oslobodi je od robstva, jer je ona, doista, prava vjernica.” Hadis su zabilježili imam Muslim (1227) i drugi.

Kada je jedan od ljudi optužio Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, za neravnopravnu raspodjelu imetka, on je na to odgovorio: “Zar u mene nemate povjerenja a ja sam povjerenik Onoga koji je na nebesima?!” Bilježe ga Buhari (4094) i Muslim (2500).

Na mnogo mjesta u Kur’anu Allah, Uzvišeni, spominje da nam je spustio Knjigu, a spuštanje ne biva osim sa uzvišenja. Allah, azze ve dželle, rekao je: “Knjigu ti spušta Allah, Silni i Mudri!” (Prijevod značenja, Ez-Zumer, 1) ” Reci: ‘Od Gospodara tvoga spušta ga melek Džibrili kao istinu, da još više učvrsti vjernike u vjerovanju, i da bude putokaz i radosna vijest svim muslimanima.‘” (Prijevod značenja, En-Nehl, 102)

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Naš Gospodar, tebareke ve te’ala, svake noći se spušta na zemaljsko nebo kada nastupi zadnja trećina noći i govori: ‘Ko me doziva pa da mu se odazovem? Ko traži od mene pa da mu udovoljim? Ko moli za oprosta pa da mu oprostim?‘” Bilježe ga Buhari (1140) i Muslim (758).

Allah, azze ve dželle, se spušta svake noći onako kako dolikuje njemu, Uzvišenom, i to ne znači da nešto od Njegovih stvorenja biva iznad njega kada se spusti, naprotiv, spušta se a u isto vrijeme je uzvišen iznad svih stvorenja.

Bjedno li je vjerovanje onih od kojih je Faraon, Allah ga prokleo, bolje razumjeo vjerovanje Allahovih poslanika, alejhimus-selam, izrugivajući se sa Musaom, alejhis-selam, koji ga je obavjestio da je Allah, azze ve dželle, na nebesima. Uzvišeni, prenoseći taj događaj, kaže: “‘O Hamane,’ – reče faraon – ‘sagradi mi jedan toranj ne bih li stigao da staza, staza nebeskih, ne bih li se popeo do Musaova Boga, a ja smatram da je on, zaista, lažac.‘” (Prijevod značenja, El-Mu’min, 36-37)

Neka je veličanstven i daleko uzvišen naš Gospodar od zabludjelih vjerovanja koja govore da je utjelovljen u Svojim stvorenjima i prisutan bićem na svakom mjestu. “… a onaj kome Allah ne da svjetlo neće svjetla ni imati.” (Prijevod značenja, En-Nur, 40)

hfz Amir I. Smajić
Islamski časopis “El-Asr”

Izvor:n-um.com

Related Articles

Back to top button