Islamske teme

Grijesi spadaju s traženjem oprosta/pokajanjem

Ebu Ejjub, r.a., je rekao kada je bio na samrti: Od vas sam krio nešto što sam čuo od Allahovog, dž.š., Poslanika, a.s., čuo sam da kaže: Kada vi ne biste griješili, Allah bi stvorio druga stvorenja koja bi griješila i tražila oprost.

Komentar:

Ovim hadisom Poslanik, a.s., podstiče ljude da se kaju, svjestan da nema bezgriješnih ljudi, svjestan da neke ljude njihovi grijesi mogu baciti u očaj i beznađe. Allah Uzvišeni je takve ljude stvorio, ljude koji griješe i kojima On voli opraštati grijehe.

Izvor: Muslimova zbirka hadisa sa komentarom, dr. Kurdić, dr. Rebronja

Priredio: Esmin Mehić

Related Articles

Back to top button