Islamske teme

Hadis o zabrani pijenja stojeći iako je i Poslanik a.s nekad pio stojeći

Šejh Sulejman el-Ulvan je upitan o hadisu u kojem se prenosi zabrana pijenja stojeći pa je odgovorio:

Od Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, se prenosi zabrana pijenja stojeći, a prenosi se isto tako i hadis da je pio stojeći. Stoga kažemo da se hadis kojim se zabranjuje pijenje stojeći odnosi na pokuđenost (a ne tahrim – zabranjenost) a hadis u kojem stoji da je pio stojeći odnosi na dozvoljenost.

Izvor saaid.net
Prevod: Menhedž

Related Articles

Back to top button