Islamske teme

Hadisi o djeci

“Svi ste vi čuvari i svi ćete biti pitani za ono što čuvate; vođa (imam) je čuvar i biće pitan za ono što čuva, muž je čuvar svoje porodice i biće odgovoran za nju, žena je čuvarica u kući svoga muža i odgovorna je za ono što joj je povjereno na čuvanje i sluga je čuvar imetka svoga pretpostavljenog i odgovoran je za njegovo čuvanje.” (Buharija)

“Da mu da(ju) lijepo ime, da ga lijepo (u duhu islama) odgoji(te), da ga poduči pismenosti, plivanju i ratnim vještinama, da ga izdržava imovinom zarađenom na dozvoljen (halal) način, i da ga oženi, odnosno, ako je kćerka, uda, kada dođe vrijeme za to.” (Hakim)

“O dječaće, naučit ću te slijedećem: Čuvaj Allaha, pa će On tebe čuvati, traži Allaha naći ćes Ga ispred tebe, kada se obraćaš-obraćaj se Allahu, kada tražiš pomoć-traži je od Allaha, znaj da se svijet čitav sakupi da ti učini neko dobro, ne može ti učiniti osim ako je to Allah odredio, i da se cio svijet sakupi da ti naškodi ne može ti naškoditi, osim ako ti je Allah odredio.” (Tirmizi )

“Tražite od njih da namaz obavljaju sa sedam, da u razdvojenim posteljama spavaju s devet, da se žene sa sedamnaest godina. Ko tako postupi, neka ga posadi ispred sebe i kaže: “Neka mi te Allah ne učini kušnjom ni za ovaj, ni za budući svijet”! (Malik)

„Odgajajte svoju djecu u znaku tri svojstva: da vole vašeg Poslanika, a.s., da vole njegovu porodicu i da vole učiti Kur’an!” (Ed-Dejlemi)

“Ništa vrednije roditelj ne može u naslijeđe ostaviti svome djetetu od lijepog odgoja (u duhu islama).” (Tirmizi)

“Počastite svoju djecu i uljepšajte njihov moral” (Ibn Madže)
“Poučavajte (svoju djecu) se znanju, jer je odista u tom poučavanju veliko dobro, traženje znanja je ibadet, ponavljanje naučenog je tespih – slavljenje Allaha, potraga za znanjem je trud na Allahovom putu – džihad, znanje je približavanje Allahovoj milosti, a poučavanje drugog koje ne zna sadaka.”

“Ko od vas ima tri kćeri, ili dvije kćeri pa ih lijepo odgoji (u duhu islama) uči će u džennet.” (Tirmizi)

Priredio: Esmin Mehić

Related Articles

Back to top button