Islamske teme

Ibadet u vremenu smutnje je kao hidžra Poslaniku

Prenosi se od Ma’kil ibn Jesara radijellahu ‘anhu da je rekao Allahov Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem : „Ibadet u vremenu smutnje1 je kao hidžra/iseljenje meni2.“3

Iz hadisa se zaključuje:

Vrijednost ibadeta općenito.
Da ljudi zapostavljaju ibadet u vremenu smutnji.
Umnogostručenje vrijednosti onoga ko se pridržava (bilo koje) propisane stvari kada ljudi istu zapostave.
Velika uloga hidžre u islamu.
Vrijednost muhadžira među ashabima radijellahu anhum i njihova prednost nad ostatkom ummeta.
Da je pridržavanje ibadeta i povezanost sa Allahom ‘azze we dželle od najvećih uzroka spasa od smutnji.

I neka je hvala Allahu s čijom blagodati se upotpunjuju dobra djela. 4

Iz djela: Četrdeset hadisa o odgoju i menhedžu
Autor: Abdulaziz ibn Muhammed ibn Abdullah es-Sedhan
Izvor: istina.ba

preuzeto: putvjernika.com

Related Articles

Back to top button