Pitanja i odgovori

Intimni odnosi u trudnoći

PITANJE:

Esselamu alejkum!
Molim da mi pojasnite kakvi su islamski propisi kad je u pitanju spolni odnos sa ženom koja je gravidna?

ODGOVOR

Intimni odnosi sa gravidnom suprugom sa stanovišta šerijata ne razlikuju se od onih sa suprugom koja nije gravidna. Treba samo ispoštovati preporuke ljekara – ginekologa ukoliko postoje, tj. treba voditi računa o mogućim zdravstvenim problemima, implikacijama i ograničenjima u cilju zaštite supruge i ploda.

Ta ograničenja su ujedno i šerijatska ograničenja budući da jedno od važnih šerijatskih pravnih načela glasi: “Nije dozvoljeno nanositi štetu drugom niti na štetu uzvraćati štetom”.

Islamskazajednica.ba

Related Articles

Back to top button