Islamske teme

Iskrenost

Iskrenost je jedna od najboljih moralnih vrlina. Iz te vrline se razvijaju mnoge od najplemenitijih osobina čovjeka: pristojnost, čednost i hrabrost. Neki ljudi mogu pomisliti da je iskrenost ograničena samo na riječi. To nije tako. Iskrenost se može manifestovati i u našim djelima kao i u najdubljim stanjima našeg bića.
Veliki učenjak i mislilac iz oblasti morala, Al-Muhâsibî, jednom je rekao: “Da bi iskrenost bila potpuna, ona mora biti prisutna u tri stvari. Mora biti prisutna u čovjekovom srcu, mora se nalaziti u namjerama koje stoje iza naših djela i mora se nalaziti u riječima koje čovjek govori.”
Iskrenost prodire u najdublje pore čovjeka kad je čovjekova duša u harmoniji s njegovim vanjskim bićem. Čovjekova djela su iskrena samo onda kad su njegova djela u skladu s njegovim riječima. Neiskrenost u djelima je mnogo gora nego neiskrenost u riječima, jer to onda nije ništa drugo do licemjerno izražavanje iskrenosti. Pogledajmo šta su uradila braća poslanika Jusufa a.s. kad su se vratili ocu noseći krvavu
Jusufovu košulju. Allah subhane. u Kur’anu kaže:
I donesoše njegovu košulju lažnom krvlju okrvavljenu. (sura Jusuf, 18. ajet)
Allah subhane. nas upozorava riječima:
O vjernici, zašto jedno govorite a drugo radite? O, kako je Allahu mrsko kada govorite riječi koje djela ne prate! (sura Al-Saff, 2. i 3. ajet)
Istinitost u govoru je najpoznatija i najočitija vrsta istine, jer je svaka izjava koja nije u skladu sa stvarnošću očito laž. Allah s.w.t. kaže:
Oni koji o Allahu laži iznose neće postići ono što žele. (sura Junus, 69. ajet)
Pogledajmo šta Allah subhane. naređuje vjernicima kad kaže:
O vjernici, bojte se Allah i budite s onima koji su iskreni! (sura Tevba, 119. ajet)
Allah subhane. šalje radosne vijesti vjernicima koji su iskreni, pa kaže:
“Allah će nagraditi Svoje iskrene robove za njihovu iskrenost.”

Allah nas također informiše o tome da će nam naša iskrenost donijeti dobro čak i na ovom svijetu:
A kada je borba već propisana, bolje bi im bilo da su prema Allahu iskreni. (sura Muhammed, 21. ajet)
I naravno, iskrenost će nam nesumnjivo biti od koristi na ahiretu. Allah subhane. kaže:
Ovo je dan u kome će iskrenima od koristi iskrenost njihova biti. (sura Al-Maida, 119. ajet)
Allahov Poslanik s.a.w.s. postao je slavan zbog svoje iskrenosti čak mnogo prije nego je primio objavu i postao Allahov poslanik. Među svojim narodom godinama je bio poznat pod nadimkom El-Emin (Iskreni).

Poslanik Salallahu alejhi ve sellem nas obavještava o posljedicama i iskrenosti i neiskrenosti koje ta svojstva ostavljaju na ličnost osobe:
“Iskrenost donosi sigurnost, a laž otvara put sumnjama.”
Poslanik Salallahu alejhi ve sellem. je također rekao:
Iskrenost vodi do pravednosti, a pravednost vodi do Dženneta. Čovjek ostaje iskren i brine se o iskrenosti sve dok je kod Allaha među iskrenima. Laž vodi ka griješenju, a griješenje vodi u Džehennem. Čovjek nastavlja da laže i ostaje sklon lažima sve dok ga Allah na svrsta u lažljivce. (prenose Buhari i Muslim)
Poslanik Salallahu alejhi ve sellem. je objasnio i uticaj koji iskrenost i neiskrenost imaju na međuljudske odnose:
“Kupoprodavci imaju pravo prihvatiti ili ne prihvatiti kupoprodaju sve dok se ne raziđu. Pa ako u toj kupoprodaji budu iskreni i jasni, dat će im se u njoj berićet, a ako budu lagali i skrivali mahane, nestat će berićeta u njoj.” (prenose Buhari i Muslim)
Mi moramo biti iskreni i u našem odnosu prema Allahu. Postoji više dimenzija za ovaj najvažniji vid izražavanja iskrenosti. U tome se ogleda naša iskrenost prema Allahu. Čovjek mora biti svjestan da ga Allah prati i vidi šta god da radi. On tad osjeti poniznost i stid kakav i treba da osjeti pred Allahom. Ako zaista želimo biti iskreni u našem odnosu prema Allahu, mi moramo biti iskreni do te mjere da u našim srcima ne ostane mjesta ni za kakav drugi motiv za ono što šta radimo, osim Allahovog zadovoljstva. Ne treba da obraćamo pažnju na pohvale i zahvalnost ljudi. To ćemo postići ako odlučimo da naša najveća briga bude postizanje Allahove milosti. Stalno moramo biti svjesni da nas Allah cijelo vrijeme vidi i posmatra. Na taj način ćemo osjetiti stid svaki put kad se ponašamo u suprotnosti s onim što nam Allah naređuje.

I iskrenost prema ljudima je od izuzetne važnosti. I ta iskrenost se može posmatrati sa više aspekata.
Prvo, moramo biti iskreni u predstavljanu sebe drugima. Ne smijemo obmanjivati druge i predstavljati se onakvima kakvi nismo. Umjesto toga, moramo biti iskreni s ljudima što je više moguće.
Moramo biti iskreni u onome što govorimo. To znači da moramo biti oprezni prilikom utvrđivanja istinitosti riječi koje čujemo prije nego ih prenesemo i proslijedimo drugima. Poslanik Salallahu alejhi ve sellem. je rekao: “Dovoljno je čovjeku laži da priča sve što čuje.”
Moramo biti iskreni i kad ljudima dajemo savjete. Trebali bismo biti iskreni u našim savjetima i zaista činiti najviše što možemo da pomognemo ljudima da izbjegnu ono što je loše i da postignu ono što je dobro po njih.
Sa našim supržnicima moramo biti čak iskreniji. Moramo imati povjerenja u njih i s njima pričati slobodno o svemu što nas brine, o našim tajnama i našim željama. Muž i žena su životni partneri, prijatelji, osobe od povjerenja. Što su muž i žena otvoreniji u komunikaciji jedno s drugim u atmosferi u kojoj vlada povjerenje i oslanjanje jednog na drugo, to će njihova veza biti jača.

Iskrenost zapravo donosi snagu na svakom nivou čovjekovog postojanja. Kad je u pitanju sama ličnost čovjeka, iskrenost znači pristojnost, razvija osjećaj vlastite vrijednosti i unutrašnje sreće. Što se tiče društvenih odnosa, iskrenost pruža dubinu i čvrstinu našim odnosima s drugim ljudima. Na duhovnom nivou ona se ispoljava u iskrenosti prema našem Gospodaru, što je ključ našeg spasenja i uspjeha.
Sejh`Alî Bâ Dahdah

dzemat-sabah

Related Articles

Back to top button