Islamske teme

ISLAMSKI STAV O ZADOVOLJENJU SUPRUGOVIH POTREBA KADA ŽENA IMA MENSTRUACIJU

Mnogi ucenjaci smatraju da je dopusteno da zena dodiruje
i trlja spolni organ muza i tako izazove ejakulaciju, narocito u
slucaju kada je zena u periodu menstruacije, ili kada ne moze
spolno opciti. Tako u pravnoj enciklopediji El-Mevsu’atu’l-
fikhijje, u poglavlju „Zadovoljavanje rukom supruge”, stoji:
„Malikijska pravna skola, po odabranom misljenju kod njih,
hanbelijska pravna skola, hanefijska pravna skola, po jednom
stavu kod njih, te ucenjaci safijske pravne skole, osim kadije
Husajna, smatrali su da je ejakuliranje rukom supruge
dopusteno.” 4

El-Behuti veli: „Muz ima pravo nasladivati se suprugom
u svakom vremenu i na bilo koji nacin, ako se radi o spolnom
odnosu u rodnicu, a ima i pravo izazvati ejakulaciju njenom
rukom.” 5

Imam Sevkani navodi konsenzus islamskih pravnika u
pogledu ovog pitanja.

4 El-Mevsu ‘atu’l-fikhijje, 45/274,275

5 KeUafu’l-kina\ 5/188.

Pezić Elvedin, prof.

Related Articles

Back to top button